Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Sociale medier og krisekommunikation

Kursus om sociale medier og krisekommunikation - 2 dage

Information kan redde liv, når vi rammes af ekstremt vejr, terror, it- eller strømnedbrud eller andre ulykker. Har I en strategi for krisekommunikation på sociale medier, som gør jer i stand til at dele og opfange vigtige informationer hurtigt og effektivt? Er du i tvivl, har vi kurset til dig.

En stor del af den danske befolkning får og deler nyheder og informationer via sociale medier. Det gælder også i krise- og katastrofesituationer. Derfor er det vigtigt, at myndigheder og virksomheder med beredskabsansvar deler, opfanger og understøtter vigtig information på sociale medier i krisesituationer.

På Beredskabsstyrelsens kursus ’Sociale medier og krisekommunikation’ får du input til at skære jeres strategier og planer til, så I ikke kun er klar til at håndtere hverdagshændelser, men også er bedre rustet, når større hændelser rammer. Kursets indhold er bygget op omkring forskningsbaseret viden og konkrete praksiserfaringer.


Kurset er for dig

… hvis du er kommunikationsmedarbejder i en offentlig myndighed (ministerium, styrelse, region eller kommune) eller i en privat virksomhed, der arbejder med vigtige samfundsfunktioner inden for f.eks. trafik-, og forsyningssektoren.

Der er ingen formelle forudsætninger for at deltage på kurset, udover at du skal være kommunikationsmedarbejder. Det er for både nye og erfarne, der gerne vil blive endnu bedre til at bruge sociale medier effektivt under kriser. Du bør dog have kendskab til Facebook eller Twitter på brugerniveau.

Når du er færdig

… har du fået styrket dine kompetencer og din viden om, hvordan din organisation kan bruge sociale medier effektivt ved større ulykker og katastrofer, hvor der står liv og samfundsværdier på spil.

Kurset skal således bidrage til at styrke samfundets kommunikationsberedskab og reducere negative følgevirkninger af større ulykker og katastrofer ved at understøtte en aktiv brug sociale medier i virksomheder og organisationer med beredskabsansvar.


Dine undervisere

… beskæftiger sig til daglig med hhv. praktisk kommunikation og teoretisk forskning og undervisning. De har dermed både en god teoretisk og praktisk forståelse for den kontekst, hvori kursusdeltagerne skal omsætte det lærte. Der medvirker både eksterne undervisere og undervisere fra Beredskabsstyrelsen.


Eske Kath

 

 

Undervisere Thomas Dybro Lundorf, Katrine Thielke, Jesper Skytt-Kjærgaard