Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Samfundets beredskab

  Indholdsområde

   
   
   

  Samfundets beredskab 

  Hvad har du brug for at lære?
  Har du behov for viden om truslerne i samfundet, de grundlæggende principper for samfundets beredskab og beredskabets opbygning? Skal du løse opgaver i relation til samfundets beredskab, såsom beredskabsplanlægning og krisestyring? Vil du netværke med kollegaer fra andre organisationer og sektorer, som også arbejder med beredskab? Så er kurset ”Samfundets beredskab” relevant for dig.

  Dit udbytte
  Kurset bibringer dig viden om de forskellige aktører i samfundets beredskab, principperne og strukturen i den danske beredskabsmodel samt de særlige forhold, der bl.a. gælder ved samarbejde under kriser på lokalt og nationalt niveau. Kurset bibringer dig kompetencer med henblik på at kunne deltage i alle dele af samfundets beredskab.

  Målgruppe
  Kurset henvender sig til medarbejdere på centralt og decentralt niveau samt medarbejdere i offentlige og private organisationer og virksomheder, der løser opgaver i relation til samfundets beredskab. Kurset er endvidere relevant for alle, der beskæftiger sig med beredskab eller blot er interesseret i at vide mere om samfundets beredskab.

  Undervisere
  Kurset gennemføres i et samarbejde mellem flere beredskabsmyndigheder, omfattende Rigspolitiet, Sundhedsstyrelsen, Forsvarskommandoen og Beredskabsstyrelsen. Underviserne har alle en solid teoretisk baggrund og bred praktisk erfaring med undervisnings- og øvelsesaktiviteter. De fleste undervisere har endvidere en beredskabsfaglig baggrund og dermed en god forståelse for den kontekst, hvori kursusdeltagerne skal omsætte det lærte.

  Deltagerforudsætninger
  Der kræves ingen bestemte formelle kompetencer for at blive optaget på kurset. Deltagerne forventes dog at have en vis basisviden om deres egen organisations beredskabsarbejde.

  Videre uddannelse
  Et gennemført kursus kan være din adgangsbillet til yderligere kompetenceudvikling i relation til samfundets beredskab. Kurset kvalificerer dig således til at kunne optages på kurserne ”Krisestaben i samfundets beredskab”, ”Krisekommunikation i samfundets beredskab” og ”Øvelsesplanlægning i samfundets beredskab”, der kan bibringe dig et endnu højere kompetenceniveau i relation til samfundets beredskab.

  Citat fra kursusdeltager
  "Dækker hele bredden og med mange forskellige eksterne oplægsholdere med højt kompetenceniveau. I mange tilfælde inddragelse af konkrete hændelser. Gruppesammensætning med personer med forskellige kompetencer. God afveksling mellem oplæg og gruppeopgaver".
  Sidst opdateret 03-04-2017 - kl. 14:36

  Fakta

  Kurset varer 3 dage og gennemføres som internatkursus.

  Download den fulde beskrivelse af kurset her

  Yderligere information? Kontakt vores kursussekretær på tlf. 45 90 60 48 eller e-mail kursus@brs.dk

  Tilfredshed med kurset

  Så tilfredse er vores kunder med:
  • Fagligt udbytte: 96 %
  • Undervisningsform: 100 %
  • Generel tilfredshed: 100 %

  Kurset har i høj/nogen grad:
  • Udfordret fagligt: 88 %
  • Sat nye tanker eller idéer i gang: 96 %
  • Afklaret mine faglige styrker: 77 %

  For kursusdeltagere

  Yderligere information til dig som kursusdeltager og materiale til dette kursus finder du her