Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Krisestaben i samfundets beredskab 

Hvad har du brug for at lære?
Skal du fungere som forbindelsesofficer, myndighedsrepræsentant og/eller beslutningstager i en fælles krisestab? Skal du kunne vurdere en situation, håndtere information, koordinere handlinger og ressourcer samt drive, vedligeholde og afslutte stabsarbejdet? Det kommer du til at prøve på kurset ”Krisestaben i samfundets beredskab”.

Dit udbytte
Kurset gennemføres som én lang krisestyringsøvelse, så læringen sker i en meget virkelighedsnær ramme. Kurset bibringer dig forudsætningerne for at kunne koordinere handlinger og ressourcer gennem analyse af situationen, håndtere information såvel i egen sektor som i stabsarbejdet og derved bidrage til det fælles informations-/virkelighedsbillede, samt drive, vedligeholde og afslutte stabsarbejdet.

Målgruppe
Kurset henvender sig til medarbejdere i myndigheder på centralt og decentralt niveau samt medarbejdere i offentlige og private organisationer og virksomheder, der skal fungere som forbindelsesofficerer, myndighedsrepræsentanter og/eller beslutningstagere i de lokale beredskabsstabe eller den nationale operative stab.

Undervisere
Kurset gennemføres i et samarbejde mellem flere beredskabsmyndigheder, omfattende Rigspolitiet, Sundhedsstyrelsen, Forsvarskommandoen og Beredskabsstyrelsen. Underviserne har alle en solid teoretisk baggrund og bred praktisk erfaring med undervisnings- og øvelsesaktiviteter. De fleste undervisere har endvidere en beredskabsfaglig baggrund og dermed en god forståelse for den kontekst, hvori kursusdeltagerne skal omsætte det lærte.

Deltagerforudsætninger
For at blive optaget på kurset kræves forudgående deltagelse på kurset ”Samfundets beredskab” eller at deltageren på anden vis har erhvervet sig tilsvarende viden, færdigheder og kompetencer. Deltagerne forventes derudover at have indgående viden om deres egen myndigheds beredskabsarbejde.

Videre uddannelse
Kurset kan videreudbygges med kurserne ”Krisekommunikation i samfundets beredskab” og ”Øvelsesplanlægning i samfundets beredskab”, der kan bibringe et endnu højere kompetenceniveau i relation til samfundets beredskab.

Citat fra kursusdeltager
"Opbygningen med et kontinuerligt øvelsesforløb afbrudt af faglige indlæg har meget stor effekt, idet der sker en umiddelbar anvendelse af teorien i øvelsen".
Sidst opdateret 27-07-2016 - kl. 13:40

Fakta

Kurset varer 5 dage og gennemføres som internatkursus.

Se præsentationsvideo her

Download den fulde beskrivelse af kurset her

Yderligere information?
Kontakt vores
kursussekretær på
tlf. 45 90 60 48
eller e-mail kursus@brs.dk

Tilfredshed med kurset

Så tilfredse er vores kunder med:
• Fagligt udbytte: 100 %
• Undervisningsform: 100 %
• Generel tilfredshed: 100 %

Kurset har i høj/nogen grad:
• Udfordret fagligt: 92 %
• Sat nye tanker eller idéer i gang: 100 %
• Afklaret mine faglige styrker: 96 %

For kursusdeltagere

Yderligere informationer til dig som kursusdeltager og materiale til dette kursus finder du her