Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Kurser 
 

Krisekommunikation i samfundets beredskab 

Hvad har du brug for at lære?
Har du behov for at formulere information og formidle kommunikation i relation til krisestyring? Har du brug for at lære, hvordan borgerne forstår og håndterer en krise? Så er "Krisekommunikation i samfundets beredskab" et uundværligt kursus for dig og din organisation.

Dit udbytte
Kurset udvikler dine kompetencer i at kunne varsle samt udvælge og formidle relevant kriseinformation til berørte borgere under større hændelser eller kriser i tæt samarbejde med din egen myndigheds kommunikationsafdeling. Du vil kunne omsætte faglig viden til handlingsanvisninger som en del af håndteringen af større kriser. Samtidig får du en grundlæggende viden om samfundets kommunikationsberedskab.

Målgruppe
Kurset henvender sig til fagfolk, eksperter og operative medarbejdere, som under større hændelser eller kriser skal bidrage til myndighedernes krisekommunikation. Deltagerne er typisk fra myndigheder, ekspertberedskaber og aktører med ekspertviden, der bidrager med udarbejdelsen af handlingsanvisninger, varsling og rådgivning. Kurset er endvidere målrettet personer, der har samme type beredskabsopgaver i den civile sektor.

Undervisere
Underviserne er blandt andre kommunikationscheferne fra Sundhedsstyrelsen og Rigspolitiet, eksperter i beredskab og kommunikation fra Beredskabsstyrelsen og en forsker i krisekommunikation fra Roskilde Universitet. Alle underviserne tager udgangspunkt i praktiske erfaringer i relation til krisekommunikation.

Deltagerforudsætninger
Du skal have gennemført grundkurset samfundets beredskab eller have lignende erfaring og viden. Samtidig forventes det, at du har et indgående kendskab til din organisations kommunikations- og ansvarsområder i tilfælde af en større krise.

Videre uddannelse
Dette kursus er en valgfri del af kursusrækken ”samfundets beredskab”, hvori der indgår fem kurser og hvor Krisekommunikation i samfundets beredskab er ét af kurserne.

Citat fra kursusdeltager
”Fint at veksle mellem teori og praktik og vigtigt med bredt sammensatte grupper, så flere aspekter af udfordringerne belyses gennem drøftelserne. Fint med fremlæggelser for at endnu flere vurderinger på løsningen.”
Sidst opdateret 22-02-2018 - kl. 07:25

Fakta

Kurset varer 2 dage og gennemføres som internat.

Se præsentationsvideo her 

Download den fulde beskrivelse af kurset her

Yderligere information?
Kontakt vores
kursussekretær på
tlf. 4590 6048
eller e-mail kursus@brs.dk

Tilfredshed med kurset

Så tilfredse er vores kunder med:
• Fagligt udbytte: 84 %
• Undervisningsform: 96 %
• Generel tilfredshed: 88 %

Kurset har i høj/nogen grad:
• Udfordret fagligt: 88 %
• Sat nye tanker eller idéer i gang: 88 %
• Afklaret mine faglige styrker: 68 %

For kursusdeltagere

Yderligere informationer til dig som kursusdeltager og materiale til dette kursus finder du her