Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Holdleder som teknisk leder 

Målgruppen er holdledere i redningsberedskabet, der påtænkes at skulle varetage den tekniske ledelse af indsatsen på et skadested, jf. Bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab (BEK nr. 765 af 3. august 2005), og som ønskes tilført de hertil fornødne uddannelsesmæssige kvalifikationer.

Formålet er at bibringe den viden og de færdigheder hos tidligere uddannede holdledere, der sætter dem i stand til at iværksætte og gennemføre en forsvarlig afhjælpende indsats på et skadested, hvor det vurderes, at der ikke er behov for tilkaldelse af en indsatsleder.


Forudsætninger: Funktionsuddannelse Brand eller Funktionsuddannelse Indsats og Holdleder Brand. Det forudsættes endvidere, at den pågældende er vurderet egnet til at varetage den tekniske ledelse af indsatsen på et skadested, jf. Bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab.

Varighed: 5 dage.

Indhold: Uddannelsen indeholder bl.a. følgende emner: Indsatsledelse, herunder situationsbedømmelse, tilkald af assistance og rekognoscering, overdragelse til en indsatsleder
Sidst opdateret 30-06-2015 - kl. 16:24