Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Kurser 
 

Frigørelse fra køretøjer 

Hvad har du brug for at lære?
Vil du lære, hvordan man fremstår som en kompetent leder med ansvaret for dine kollegaers sikkerhed i frigørelsessituationer? Har du brug for flere værktøjer som holdleder til at vælge den rigtige taktik og den rigtige udfrielsesmetode i situationer hvor biler, varebiler, busser eller lastbiler er involveret?
Så er kurset noget for dig.

Dit udbytte
Kurset sætter dig i stand til at håndtere og overskue komplekse hændelser, hvor mennesker kan være i livsfare. Du lærer, hvordan du på en sikker og effektiv måde gennemfører en frigørelse, og du udvikler kompetencer, som sætter dig i stand til at prioritere blandt en bred vifte af metoder og tekniker. Ligeledes lærer du at samarbejde med andre aktører fra det danske beredskab, og du bliver bevidst om egne styrker og svagheder som leder.

Der vil i uddannelsen være fokus på:
• Sikkerhed ved frigørelse
• Frigørelsestaktik ved små og store køretøjer
• Metoder og teknikker ved frigørelse
• Kæderedning
• Sundhedsvæsnets beslutningsgrundlag for frigørelse
• Samarbejde med sundhedsvæsnet
• Materiellære
• Praktiske øvelser i frigørelse

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer, der virker som holdledere i redningsberedskabet, og som ønsker at udbygge kompetencerne på frigørelsesområdet.

Undervisere
Som deltager vil du møde kompetente undervisere med en solid teoretisk og praktisk beredskabsfaglig baggrund. Underviserne brænder for, at du skal få størst muligt udbytte af uddannelsen. På kurset anvendes tidssvarende udstyr og pædagogiske metoder til gennemførelse af undervisnings- og øvelsesaktiviteter.

Deltagerforudsætninger
Det forventes, at du besidder gode samarbejdsevner, en høj grad af ansvarsfølelse og stor modstandskraft i pressede situationer. Under uddannelsen vil der blive stillet krav til dine basale ledelsesmæssige kvaliteter inden for f.eks. beslutningstagning og konflikthåndtering. Det forventes, at du deltager aktivt i undervisningen bl.a. ved at stille spørgsmål og bringe din egen viden og erfaringer i spil til nytte for din og de øvrige deltageres læring.

For at blive optaget på uddannelsen skal du have gennemført holdlederuddannelsen ("Holdleder - Fælles del" og "Holdleder – Beredskabsfaglig del") eller holdleder Brand.

Sidst opdateret 14-10-2016 - kl. 07:45

Fakta

Kurset varer 5 dage og gennemføres som internat.

Yderligere information?
Kontakt vores
kursussekretær på
tlf. 4590 6048
eller e-mail kursus@brs.dk