Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Førstehjælpsinstruktør - Reeksamen

  Indholdsområde

   
   
   

  Førstehjælpsinstruktør - Reeksamen 

  Forudsætninger:


  Uddannet førstehjælpsinstruktør i regi af Dansk Førstehjælpsråd, hvis kompetence som førstehjælpsinstruktør er udløbet inden for det seneste år, eller som har haft været tildelt en karantæne fra rådet.


  Førstehjælpsinstruktører i regi af Dansk Førstehjælpsråd, der er gået over terminen for vedligeholdelse af deres førstehjælpsinstruktørkompetence, kan generhverve den inden for det første år efter udløbet ved at gennemføre og bestå en ny eksamen. Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer for førstehjælpsinstruktører angiver: ”Genoptagelse på rådets instruktørliste kræver at instruktøren senest 12 måneder efter kompetenceperiodens udløb består en instruktøreksamen jf. ’Retningslinjer for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører’ via en af de organisationer, der gennemfører rådets instruktøruddannelser. Bestås eksamen ikke, skal der gennemføres et nyt instruktørkursus”.


  Førstehjælpsinstruktører i regi af Dansk Førstehjælpsråd, der har haft karantæne i op til 5 år, skal generhverve kompetencen, inden de kan undervise igen. Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer for eksklusion af eller karantæne til førstehjælpsinstruktører i regi af Dansk Førstehjælpsråd angiver: ”Efter karantæneperiodens udløb skal instruktøren bestå en instruktøreksamen jf. ’Retningslinjer for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører’ via en af de organisationer, der gennemfører rådets instruktøruddannelser inden efterfølgende genoptagelse på rådets liste over registrerede instruktører. Bestås eksamen ikke, skal der gennemføres et nyt
  instruktørkursus inden instruktøren kan optages på rådets instruktørliste”.


  Vedligeholdelsesuddannelsen i regi af Dansk Førstehjælpsråd skal dog fortsat gennemføres efter reeksamen er gennemført, og inde for samme år. Reeksamen kan ikke træde i stedet for denne.


  Varighed:


  2 timer (samt forudgående forberedelse hjemme i døgnet op til eksamen).


  Reeksamen gennemføres efter Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører, og gennemføres sammen med øvrige deltagere ved eksamen på et førstehjælpsinstruktørkursus.


  Kursusprisen dækker alene reeksamen, og indeholder ikke forplejning.

  Sidst opdateret 22-08-2016 - kl. 16:12