Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Kurser 
 

Bygninger og brand 

Kurset udbydes ikke pt.
 
Hvad har du brug for at lære?
Har du brug for at få en grundlæggende viden om  bygninger, bygningstyper og om en bygnings brandtekniske indretning? Har du ingen eller kun lidt kendskab til hvordan man læser bygningstegninger? Arbejder du med bygningsdrift, hvor bygningskontrol eller sikkerhedsansvar er en del af arbejdet? Har du overvejelser om at gennemføre Beredskabsstyrelsens Brandtekniske Grunduddannelse og Brandteknisk Videreuddannelse? Så er Bygninger og brand det rette kursus til at styrke dine grundlæggende brandtekniske kompetencer.

Dit udbytte
På kurset lærer du at læse bygningstegninger, at identificere bygningers brandtekniske forskelligheder. Du lærer overordnet om de brandtekniske regler og -begreber, som indgår i kommunale beredskabs- og bygningsmyndigheders sagsbehandling og brandsyn. Du vil styrke din faglighed inden for forebyggelse, så du kan manøvrere overordnet i beredskabs- og byggelovgivningens regler for bygningers indretning og drift.

Målgruppe
Kurset henvender sig bredt til personel i kommunale beredskabs- og bygningsmyndigheder, i statslige eller private institutioner m.v., hvor grundviden om de brandtekniske regelsæt og kendskab til bygningskonstruktioner, brandklassifikationer og til driftsmæssige forskrifter har relevans for virket. Kurset er især relevant for deltagere uden byggeteknisk indsigt, som påtænker et videre uddannelsesforløb på Beredskabstyrelsens Brandtekniske Grunduddannelse.

Undervisere
Underviserne har en solid teoretisk baggrund og bred praktisk erfaring med bygninger, brandsyn og sagsbehandling. Undervisere har beredskabfaglig baggrund eller videregående uddannelse på universitetsniveau. Underviserne har en specialiseret brandteknisk viden samt god indsigt og forståelse for den hverdag og praksis, hvori kursusdeltagerne skal omsætte det lærte.

Deltagerforudsætninger
Der er ingen deltagerforudsætninger. Du skal være indstillet på at involvere dig i og forholde dig aktivt til din egen læreproces igennem forløbet.
Sidst opdateret 15-09-2016 - kl. 16:00

Fakta

Kurset varer 4 dage og gennemføres som internat.

Download den fulde beskrivelse af kurset her.

Yderligere information?
Kontakt vores
kursussekretær på
tlf. 4590 6048
eller e-mail kursus@brs.dk

For kursusdeltagere

Yderligere informationer til dig som kursusdeltager og materiale til dette kursus finder du her.