Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Brandteknisk Videreuddannelse 

Hvad har du brug for at lære?
Har du behov for en væsentligt udbygget viden og kompetence inden for det brandtekniske område? Vil du lære, hvordan man går brandsyn og hvordan man foretager en forvaltningsmæssig korrekt sagsbehandling ved alle former for brandsyn? Drømmer du om at få en komplet samlet brandteknisk uddannelse, som du kan gå lige hjem og bruge? Så tilmeld dig Brandteknisk Videreuddannelse.

Dit udbytte
På kurset lærer du selvstændigt at varetage brandteknisk sagsbehandling og at tilrettelægge, gennemføre og evaluere alle former for brandsyn. Du bliver således klædt grundigt på til sikkert at kunne udføre en bred vifte af opgaver og funktioner som sagsbehandler i en kommunal beredskabsforvaltning. Kurset giver dig en solid overbygning på de kompetencer, du har tilegnet dig på Brandteknisk Grunduddannelse.

Målgruppe
Kurset henvender sig primært til medarbejdere i det kommunale beredskab, der skal varetage brandsyn og brandteknisk sagsbehandling i alle objekter indenfor kategori A og B.

Undervisere
Underviserne har en solid teoretisk baggrund og bred praktisk erfaring med brandsyn og sagsbehandling. Flere undervisere har både en beredskabsfaglig baggrund og videregående uddannelse på universitetsniveau. Underviserne har en specialiseret brandteknisk viden samt god indsigt og forståelse for den hverdag og praksis, hvori kursusdeltagerne skal omsætte det lærte.

Deltagerforudsætninger
Du skal have gennemført Brandteknisk Grunduddannelse, inden kurset påbegyndes, og du skal have en grundlæggende beredskabsfaglig baggrund som Holdleder Brand  - eller Holdleder Indsats, samt viden om byggesagsbehandling. Du vil få det mest optimale udbytte af kurset, hvis du kan læse tegninger og har et indgående kendskab til bygninger, bygningskonstruktioner og - materialer. Du skal også være indstillet på at involvere dig i og forholde dig aktivt til din egen læreproces igennem forløbet.

Videre uddannelse
En gennemført uddannelse giver dig den både formelle og faglige kompetence til at gennemføre alle former for brandsyn. Uddannelsen giver dig også et godt fagligt videnmæssigt og metodisk afsæt for yderligere efter- og videreuddannelse på det brandtekniske område.

Citat fra kursusdeltager
” Jeg synes, at det er meget kompetente undervisere. Jeg kan også godt lide cases i undervisningen; de giver meget”
Sidst opdateret 01-03-2019 - kl. 10:19

Fakta

Kurset varer 13 dage, hvortil kommer to dage med obligatorisk virksomhedspraktik i en kommunal beredskabsforvaltning.
Kurset gennemføres som internat.

Download den fulde beskrivelse af kurset her

Yderligere information?
Kontakt vores
kursussekretær på
tlf. 4590 6048
eller e-mail kursus@brs.dk

Tilfredshed med kurset

Så tilfredse er vores kunder med:
• Fagligt udbytte: 100 %
• Undervisningsform: 90 %
• Generel tilfredshed: 90 %

Kurset har i høj/nogen grad:
• Udfordret fagligt: 90 %
• Sat nye tanker eller idéer i gang: 100 %
• Afklaret mine faglige styrker: 80 %

For kursusdeltagere

Yderligere informationer til dig som kursusdeltager og materiale til dette kursus finder du her.