Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Brandslukningsteknik og -taktik

  Indholdsområde

   
  Kurser 
   

  Brandslukningsteknik og -taktik 

  Hvad har du brug for at lære?

  Vil du lære at prioritere og kombinere et bredt udvalg af brandslukningsværktøjer? Har du brug for at lære mere om brandens forløb, og på baggrund af dette kunne iværksætte en effektiv indsats som reducerer følgeskader og øger mandskabets sikkerhed? Vil du gerne have øget din viden om de nyeste slukningsværktøjers fordele og ulemper?
  Så er kurset ”Brandslukningsteknik og -taktik” noget for dig.


  Dit udbytte

  Under kurset vil du ud fra scenarier blive trænet i at vurdere problemstillinger med særligt fokus på brandens forløb. Ud fra din risikovurdering vil du blive i stand til at definere formål med indsatsen og efterfølgende træffe beslutning om anvendelse af de mest effektive brandslukningsværktøjer til løsning af opgaven.
  Du udvikler kompetencer, der sætter dig i stand til at kombinere anvendelse af flere forskellige brandslukningsværktøjer samtidigt, herunder skæreslukker, overtryksventilator, Ultra High Pressure Systems (UHPS), tågesøm og termisk kamera samt en række mere traditionelle værktøjer.
  På kurset vil den nyeste viden om brandforløb og branddynamik blive gennemgået i sammenhæng med scenarier fra ind- og udland.
   
  Målgruppe

  Kurset henvender sig til personer, der fungerer som holdledere eller indsatsledere i redningsberedskabet.
  Efter ønske er der desuden mulighed for at tilpasse kurset til lokale forhold, således der lægges særlige fokus på netop dit beredskabs særlige karakteristika. Dette forudsætter at samtlige deltager på kurset er fra samme beredskab.

   

  Undervisere

  Som deltager på kurset vil du møde kompetente undervisere med en solid teoretisk og operativ beredskabsfaglig baggrund, som brænder for, at du skal få størst muligt udbytte af uddannelsen.
  Underviserne bruger tidssvarende udstyr og pædagogiske metoder til gennemførelse af undervisnings- og øvelsesaktiviteter.


  Deltagerforudsætninger

  Under uddannelsen vil der blive stillet krav til dine basale ledelsesmæssige kvaliteter indenfor f.eks. beslutningstagning og føring af mandskab.
  Det forventes, at du deltager aktivt i undervisning, bl.a. ved at stille spørgsmål, og bringe din egen viden og erfaringer i spil, til nytte for din og dine medkursisters læring.
  Du vil under kurset blive bedt om at reflektere over kursets indhold i relation til en eller flere hændelser du har kendskab til fra dit eget beredskab, og som du efterfølgende skal præsentere for dine medkursister.

  For at blive optaget på uddannelsen skal du have gennemført én af følgende uddannelser:
  Holdlederuddannelsen (2014 eller senere)
  Holdlederuddannelse - BRAND (før 2014)

  Sidst opdateret 06-09-2017 - kl. 14:14

  Fakta

  Der er en særordning på dette kursus. Du kan tilmelde dig som observatør, hvis du ikke ønsker eller har behov for aktivt at betjene materiel mv. under kurset.

  Du skal angive på kursustilmeldingen, hvis du ønsker en observatørplads.

  Der kan maksimalt være 4 observatører pr. kursus.

  Observatører betaler samme pris for kurset som øvrige deltagere.

  For skema klik Her