Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Kurser 
 

Voksenpædagogisk Grunduddannelse 

Hvad har du brug for at lære?
Har du behov for viden om pædagogik og undervisning? Har du brug for at lære gode tips og tricks til effektiv læring? Og har du lyst til udvikle dig i rollen som underviser? Så er Voksenpædagogisk Grunduddannelse et godt tilbud til dig.

Dit udbytte
Kurset bibringer dig en opdateret viden om formidling, pædagogik og læring, samt ny inspiration til at arbejde med egen undervisning. Efter endt deltagelse er du godt teoretisk og praktisk ’klædt på’ til at kunne arbejde med planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning efter de nyeste pædagogiske principper.

Målgruppe
Kurset henvender sig til alle, der skal i gang med at undervise voksne, eller skal videreuddannes på en lederuddannelse i redningsberedskabet.

Undervisere
Underviserne har en solid teoretisk baggrund og bred praktisk erfaring med undervisnings- og øvelsesaktiviteter. De fleste undervisere har endvidere en beredskabsfaglig baggrund og dermed en god forståelse for den kontekst, hvori kursusdeltagerne skal omsætte det lærte.

Deltagerforudsætninger
For deltagere fra redningsberedskabet kræves normalt en funktionsuddannelse. Andre kan dog også optages på kurset, f.eks. hvis de skal uddannes til førstehjælpsinstruktør. Desuden forudsætter gennemførelse af kurset, at deltageren involverer sig i og forholder sig aktivt til egen læreproces igennem uddannelsen.

Videre uddannelse
Et gennemført kursus kan være din adgangsbillet til yderligere kompetenceudvikling inden for undervisning og pædagogik. Kurset giver således adgang til Voksenpædagogisk Videreuddannelse og dermed et endnu højere kompetenceniveau i relation til undervisning. Kurset kan også være springbræt til en uddannelse som førstehjælpsinstruktør.

Citat fra kursusdeltager
”Jeg startede stort set fra bunden af, men har fået opbygget et stort mentalt overskud til at kunne stå frem og undervise, og har brudt en del personlige grænser om samme”.
Sidst opdateret 30-06-2015 - kl. 16:43

Fakta

Kurset varer 5 dage og gennemføres som internat.

Download den fulde beskrivelse af kurset her

Yderligere information?
Kontakt vores
kursussekretær på
tlf. 4590 6048
eller e-mail kursus@brs.dk

Tilfredshed med kurset

Så tilfredse er vores kunder med:
• Fagligt udbytte: 99 %
• Undervisningsform: 98 %
• Generel tilfredshed: 99 %

Kurset har i høj/nogen grad:
• Udfordret fagligt: 96 %
• Sat nye tanker eller idéer i gang: 100 %
• Afklaret mine faglige styrker: 93 %

For kursusdeltagere

Yderligere informationer til dig som kursusdeltager og materiale til dette kursus finder du her.