Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Røgdykkerinstruktør

  Indholdsområde

   
   
   

  Røgdykkerinstruktør 

   

  Hvad har du brug for at lære?

  Vil du lære at planlægge, gennemføre og evaluere øvelser for røgdykkere?
  Har du brug for at lære mere om øvelsesplanlægning hvori der indgår røgdykning, herunder udarbejde sikkerheds- og markeringsplaner, med henblik på at gennemføre øvelserne på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde?

  Vil du gerne have øget din viden om hvordan øvelser kan tilrettelægges, så de giver røgdykkerne virkelighedsnære oplevelser, der styrker deres kompetencer?

  Så er kurset ”Røgdykkerinstruktør” noget for dig.


  Dit udbytte
  Under kurset vil du ud fra grund- og funktionsuddannelse indsats, blive trænet i at tilrettelægge øvelser for røgdykkere, så øvelserne er tilpasset røgdykkernes forudsætninger.

  I øvelsesplanlægningen, indgår ligeledes at du med baggrund i relevante lovgivning og branchevejledninger, foretager en konkret risikovurdering i forbindelse med den øvelse der skal afholdes.

  Du bliver tillige trænet i at følge et røgdykkerhold under den tilrettelagte øvelse, for derefter at evaluere deres opgaveløsning set i forhold til øvelsens kompetencemål.

  Du vil blive trænet i at skulle instruere og samarbejde med en hjælpeinstruktør under øvelsen.

  På kurset vil der blandt andet være fokus på sikkerhed, markeringsteknik, herunder brug af markeringsmidler. Der vil tillige være fokus på dine instruktørmæssige færdigheder, herunder din evne til at planlægge, tilrettelægge, gennemføre og evaluere øvelser for røgdykkere.   


  Målgruppe
  Kurset henvender sig til personer, der fungerer som holdledere og indsatsledere i redningsberedskabet, og har en relevant instruktørmæssig uddannelse.


  Undervisere
  Som deltager på kurset vil du møde kompetente undervisere med en solid teoretisk, pædagogisk og operativ beredskabsfaglig baggrund, som brænder for, at du skal få størst muligt udbytte af uddannelsen.

  Underviserne bruger tidssvarende udstyr og pædagogiske metoder til gennemførelse af undervisnings- og øvelsesaktiviteter.

   

  Deltagerforudsætninger
  Under uddannelsen vil der blive stillet krav til dine basale færdigheder som instruktør/underviser. Til dette kursus kræves en helbredsattest. Se mere under "Tilmelding og blanketter".

  Det forventes, at du deltager aktivt i undervisning, bl.a. ved at stille spørgsmål, og bringe din egen viden og erfaringer i spil, til nytte for din egen og dine medkursisters læring, herunder reflekterer over praksis i eget beredskab.

  For at blive optaget på uddannelsen skal du have gennemført og bestået:
  Holdlederuddannelsen (2014 eller senere)
  Holdleder BRAND (før 2014)

  Du skal endvidere have gennemført én af følgende uddannelser:
  Voksenpædagogisk grunduddannelse fra 2009
  Hjælpeinstruktør uddannelsen før 2009

  Begge ovenstående uddannelser er udbudt af Beredskabsstyrelsen. Har du en anden relevant instruktøruddannelse fra anden udbyder, kan der søges merit.

  Sidst opdateret 12-12-2018 - kl. 13:27

  Fakta

  Download den fulde kursusbeskrivelse her


  Download skema her