Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Instruktør i håndtering af tilskadekomne 

Forudsætninger: Instruktør i Førstehjælp

Varighed: 1 dag.

Indhold: Uddannelsen indeholder bl.a. følgende delemner: Samarbejdet med ambulancetjenesten på skadestedet, Skadestedslære, Forhold af betydning for den tilskadekomnes tilstand og skadesudviklingen hos den tilskadekomne. Generelle principper for undersøgelse, beskyttelse og stabilisering af den tilskadekomne samt flytning og nødflytning. Ilt- og sugeudstyr, Sikkerhedsbestemmelser, Ilttilskud og –dosering, Sug af svælg, Skader på luftveje og vejrtrækning, blodkredsløbet, bevægeapparatet. Forbrændinger/ætsninger/el-skader, Tekniske hjælpemidler og Bårebetjening og bårers anvendelse
Sidst opdateret 30-06-2015 - kl. 16:48