Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Indsatsleder Fly - vedligeholdelse 

Dette kursus gennemføres som led i en aftale mellem Beredskabsstyrelsen og Trafikstyrelsen, som er den danske myndighed for luftfart.

Forudsætninger: Indsatsleder FLY.

Varighed: 5 dage.
 
Kurset gennemføres som internatkursus med en vekslen mellem teori, planspilsøvelser samt praktisk træning i indsatsledelse i en lufthavn.

Indhold: Blandt emnerne kan nævnes skadestedsledelse og indsatsledelse, bestemmelser for brand og redningstjeneste, indsatspsykologi samt samarbejdsrelationer.

Formål: Vedligeholde deltagerens kompetence til at fungere som indsatsleder under redningsberedskabets tekniske ledelse af indsats ved flyulykker med såvel militære som civile fly.

For deltagelse i dette kursus betales de faktiske kursusomkostninger. Prisen fremgår af prisoversigten, som findes ved at vælge menupunktet "Priser" i venstre side af siden. Se mere om kurset på nedenstående link.
https://www.youtube.com/watch?v="yorBMAPbvcg
Sidst opdateret 24-10-2016 - kl. 14:31