Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Indsatsledelse, Tværfaglig del 

Forudsætninger: Indsatsledelse, Beredskabsfaglig del (gælder for redningsberedskabet). Det forudsættes, at du har læsefærdigheder og evne til at tilegne sig teoretisk stof svarende til gymnasielt niveau.
For politiet og sundhedsberedskabet gælder særlige udvælgelseskriterier.

Målgruppen for uddannelsen er ledere, der skal varetage funktioner som Indsatsleder Redningsberedskab, Indsatsleder Politi eller Koordinerende Læge.

Varighed: 1 + 2 uger.

Indhold: Deltageren vil gennem træning, teori og sparring med eksperter og kollegaer opnå kompetence til at handle som enten Indsatsleder Redningsberedskab, Indsatsleder Politi eller Koordinerende Læge under alle former for indsats.
Sidst opdateret 16-05-2018 - kl. 09:55

Fakta

Uddannelsen i indsatsledelse blev indført pr. 1. januar 2009.

Uddannelsen er ret krævende. Se mere her.

På den tværfaglige del er der 8 pladser til kommende indsatsledere i redningsberedskabet. Herudover er der aftalt et antal pladser til politiet og sundhedsberedskabets ledere.

Der skal indsendes separate tilmeldinger til både den beredskabsfaglige og tværfaglige del af uddannelsen.