Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Indsatsledelse, Beredskabsfaglig del 

Forudsætninger: Holdleder - Beredskabsfaglig del, eller Holdleder Brand eller Holdleder Redning – sidstnævnte holdlederuddannelse skal være suppleret med Grunduddannelse Brand eller Grunduddannelse Indsats. Det forudsættes, at du har læsefærdigheder og evne til at tilegne sig teoretisk stof svarende til gymnasielt niveau.

Målgruppen for uddannelsen er ledere, der skal varetage funktionen som Indsatsleder Redningsberedskab. Indsatslederkompetence opnås først efter tilfredsstillende gennemgang af både den beredskabsfaglige og tværfaglige del af uddannelsen.

Varighed: 2 + 2 uger.

Indhold: Deltageren vil gennem træning, teori og sparring med eksperter og kolleger opnå kompetence til at handle som teknisk og taktisk leder under alle former for redningsberedskabsfaglige indsatser på et skadested.
Sidst opdateret 06-09-2018 - kl. 14:03

Fakta

Uddannelsen i indsatsledelse blev indført pr. 1. januar 2009.

 På den beredskabsfaglige del er der 12 pladser til kommende indsatsledere i redningsberedskabet.

 Der skal indsendes separate tilmeldinger til både den beredskabsfaglige og tværfaglige del af uddannelsen.


Se mere om kurset her