Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Kurser 
 

Holdleder - Fælles del 

Hvad har du brug for at lære?

Vil du lære, hvordan man fremstår som en kompetent leder med ansvaret for dine kollegaers sikkerhed? Har du brug for at lære, hvordan man håndterer hændelser hvor mennesker, dyr, værdier og naturen kan være i fare?
Så er uddannelsen til holdleder i redningsberedskabet noget for dig.

Dit udbytte
Uddannelsen i Holdleder - Fælles del gennemføres som et basiskursus, som danner afsæt for et videre uddannelsesforløb med henblik på, at kunne virke som holdleder inden for specifikke fagområder, såsom Brand, Redning, Kommunikation, Forplejning med mere. Du lærer også at samarbejde med andre ledere og aktører fra det danske beredskab, og du bliver bevidst om egne styrker og svagheder som leder.

Der vil i uddannelsen være fokus på:  

 

  • Føring  
  • Taktik  
  • Teknik
  • Sikkerhed 
for at udvikle kompetencerne til at virke som holdleder.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer, der skal virke som Holdleder i redningsberedskabet.

Undervisere
Som deltager i uddannelsen vil du møde kompetente undervisere med en solid teoretisk og praktisk beredskabsfaglig baggrund som brænder for, at du skal få størst muligt udbytte af uddannelsen. Underviserne bruger tidssvarende udstyr og pædagogiske metoder til at gennemføre undervisnings- og øvelsesaktiviteterne

Deltagerforudsætninger
Det forventes, at du besidder gode samarbejdsevner, en høj grad af ansvarsfølelse og stor modstandskraft i pressede situationer. Det forudsættes, at du har  gode læsefærdigheder og evne til at tilegne sig teoretisk stof. Under uddannelsen vil der blive stillet krav til dine basale ledelsesmæssige kvaliteter indenfor f.eks. beslutningstagning og konflikthåndtering. Det forventes, at du deltager aktivt i undervisningen, bl.a. ved at stille spørgsmål, og bringe din egen viden og erfaringer i spil til nytte for din og dine medkursisters læring.

Inden deltagelse på uddannelsen skal du forberede dig ved at gennemgå uddannelsens kompetencemål og indholdstemaer.

Hvis det er formålet, at du efterfølgende skal gennemføre kurset Holdleder – Beredskabsfaglig del, skal Funktionsuddannelse Indsats være gennemført, bestået og vedligeholdt.

Bemærk: Tidligere brandmandsuddannelser er i 2005-2010 opdateret til Grund- og Funktionsuddannelse Indsats gennem vedligeholdelsesuddannelse i perioden.

Hvis du skal bruge kurset til efterfølgende at gennemføre uddannelse til holdleder i et andet fagområde skal fagområdets funktionsuddannelse være gennemført, bestået og vedligeholdt.

Videreuddannelse
Gennemførelsen af Holdleder – Fælles del giver mulighed for yderligere uddannelse i redningsberedskabet. Uddannelsen giver således adgang til uddannelsen Holdleder – Beredskabsfaglig del og de kurser, der indgår i uddannelsen til holdleder i andre fagområder. 
Ved en fuldendt holdlederuddannelse er der forskellige valgfrie uddannelsesmuligheder. Se yderligere oplysninger om kurser i kursuskataloget på Beredskabsstyrelsens hjemmeside.

Bemærk: Der må ikke gå mere end 3 år mellem Holdleder – Fælles del og Holdleder – Beredskabsfaglig del eller et af de kurser, der indgår i uddannelsen til holdleder i andre fagområder.
Husk at fremsende helbredsattest - se mere under "tilmelding og blanketter".
Sidst opdateret 12-12-2018 - kl. 12:52

Fakta

Varighed: 5 dage. Gennemføres som internat.

Se præsentationsvideo her

Download den fulde beskrivelse af kurset her.

Yderligere information?
Kontakt vores
kursussekretær på
tlf. 4590 6048
eller e-mail kursus@brs.dk

For kursusdeltagere

Yderligere informationer til dig som kursusdeltager og materiale til dette kursus finder du her.