Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Kurser 
 

Holdleder - Beredskabsfaglig del 

Hvad har du brug for at lære?
Vil du lære, hvordan man fremstår som en kompetent leder med ansvaret for dine kollegaers sikkerhed? Har du brug for at lære, hvordan man håndterer hændelser hvor mennesker, dyr, værdier og naturen kan være i fare?
Så er uddannelsen til holdleder i redningsberedskabet noget for dig.

Dit udbytte
Uddannelsen til Holdleder – Beredskabsfaglig del i redningsberedskabet sætter dig i stand til at håndtere og overskue komplekse hændelser, hvor mennesker kan være i livsfare. Du lærer, hvorledes du på en sikker og effektiv måde gennemfører en førsteindsats, og du udvikler kompetencer, som sætter dig i stand til at lede i en bred vifte af dilemmaer. Du lærer også at samarbejde med andre ledere og aktører fra det danske beredskab, og du bliver bevidst om egne styrker og svagheder som leder.

Der vil i uddannelsen være fokus på:

  • Føring
  • Taktik
  • Teknik
  • Sikkerhed

for at udvikle kompetencerne til at virke som holdleder.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer, der skal virke som Holdleder i redningsberedskabet.

Undervisere
Som deltager i uddannelsen vil du møde kompetente undervisere med en solid teoretisk og praktisk beredskabsfaglig baggrund, som brænder for, at du skal få størst muligt udbytte af uddannelsen. Undervisererne bruger tidssvarende udstyr og pædagogiske metoder til gennemførelse af undervisnings- og øvelsesaktiviteter.

Deltagerforudsætninger
Det forventes, at du besidder gode samarbejdsevner, en høj grad af ansvarsfølelse og stor modstandskraft i pressede situationer.Det forudsættes, at du har  gode læsefærdigheder og evne til at tilegne sig teoretisk stof.
Under uddannelsen vil der blive stillet krav til dine basale ledelsesmæssige kvaliteter indenfor f.eks. beslutningstagning og konflikthåndtering. Det forventes, at du deltager aktivt i undervisningen, bl.a. ved at stille spørgsmål, og bringe din egen viden og erfaringer i spil, til nytte for din og dine medkursisters læring.

Inden deltagelse på uddannelsen skal du forberede dig ved at gennemgå uddannelsens kompetencemål og indholdstemaer.

For at blive optaget på uddannelsen skal du have gennemført følgende forløb:

  • Holdleder – Fælles del (ikke over 3 år gammel)

Herudover skal du have gennemført én af følgende uddannelser:

  • Funktionsuddannelse Indsats (2011-udgaven eller senere)
  • Funktionsuddannelse Indsats (før 2011) og Håndtering af tilskadekomne
  • Funktionsuddannelse Brand, Fællesuddannelse - Førstehjælp og Supplerende funktionsuddannelse Brand – Redning.

Til denne uddannelse kræves en helbredsattest, der ikke må være ældre end et år. Se mere under "tilmelding og blanketter".

Videre uddannelse
Gennemførelsen af Holdleder – Beredskabsfaglig del med tilfredsstillende resultat giver mulighed for yderligere uddannelse i redningsberedskabet. Uddannelsen giver således adgang til bl.a. uddannelsen i indsatsledelse samt en række specialkurser indenfor brand og redning. Se yderligere oplysninger om kurser i kursuskataloget på Beredskabsstyrelsens hjemmeside.

Sidst opdateret 12-12-2018 - kl. 12:54

Fakta

Varighed: 20 dage med en 1. del på 10 dage og en 2. del på 10 dage. Gennemføres som internat.

Se præsentationsvideo her

Download den fulde beskrivelse af kurset  her.

Yderligere information?
Kontakt vores
kursussekretær på
tlf. 4590 6048
eller e-mail kursus@brs.dk

For kursusdeltagere

Yderligere informationer til dig som kursusdeltager og materiale til dette kursus finder du her.