Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Funktionsbestemt Efteruddannelse af Indsatsleder - Central uddannelse

  Indholdsområde

   
   
   

  Funktionsbestemt Efteruddannelse af Indsatsleder - Central uddannelse 

  Formål
  Formålet med uddannelsen er at vedligeholde og videreudvikle indsatslederens beredskabsmæssige og ledelsesmæssige kompetencer i relation til indsatslederens beredskabsfaglige arbejde på et skadested.

  Målgruppe
  Uddannelsen henvender sig indsatsledere. 


  Indhold

  Uddannelsen tager afsæt i større og/eller komplicerede indsatser, hvor indsatslederen indsætter flere skadestedsledere i løsning af opgaven, samt at etablere sin egen stab i tilknytning til KST i en beredskabsfaglig kontekst.

  Grundet indsatsernes omfang, vil der være særligt fokus på indsatslederens ledelsesplatform, processen omkring overdragelse af indsatsen mellem holdleder og indsatsleder, udskiftning af ledelsesstrukturen ved længerevarende indsatser, logistiske udfordringer og samspillet i relation til indsatsens påvirkning af det omkringliggende samfund.

  For at skabe transfer til den funktionsbestemte efteruddannelse – decentral, vil der på uddannelsen blive præsenteret metoder og værktøjer, som den enkelte indsatsleder kan anvende til evaluering af egen indsats under kurset. 
   

  Deltagerforudsætninger
  For at blive optaget på uddannelsen skal du have gennemført følgende forløb:

  • Indsatslederuddannelse efter 2009
  • Overgangsuddannelsen for Indsatsledere, hvis du er uddannet før 2009


  Videre uddannelse

  Beredskabsfaglig Efteruddannelse for Indsatsledere – Central Del, er ikke en adgangsgivende uddannelse til andre beredskabsfaglige uddannelser.


  Deltagerpris for kursus, for kommunale indsatsledere
  XX kr.

  Deltagerpris for kursus, for øvrige 
  XX kr.

  Sidst opdateret 21-02-2019 - kl. 10:09