Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Frigørelse - kæderedning 

Forudsætninger (redningsberedskabet):
Holdleder Brand eller Redning samt Frigørelsesteknik og -taktik, let ved Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole eller tilsvarende.

Forudsætninger (sundhedsberedskabet):
Varetagelse af en stilling/funktion, hvor man skal kunne tage stilling til kæderedning som metode ved udfrielse af fastklemte (akutlæge, paramediciner, ambulancebehandler m.fl.).

Frigørelse – kæderedning giver redningsberedskabets deltagere forudsætninger for selvstændigt at forestå ledelse og løsning af kæderedningsopgaver samt for at instruere i grundlæggende kæderedning i redningsberedskabet. På dele af kurset deltager op til 2 kursister fra sundhedsberedskabet, som bibringes de nødvendige forudsætninger for i den konkrete situation at kunne tage stilling til, om kæderedning er den rigtige løsning. Uddannelsen gennemføres i forlængelse af kurset Frigørelsesteknik og -taktik, let eller som et selvstændigt kursus.

Uddannelsens indholdstemaer: 

  • teknik og taktik ved kæderedning
  • sikkerhedsregler
  • holdlederens og mandskabets opgaver
  • samarbejde med sundhedsberedskabet
  • tilrettelæggelse af øvelser med kæderedning.

Varighed: 2 dage (1½) for redningsberedskabet, mens sundhedsberedskabet kun deltager på dag 2.

Sidst opdateret 09-12-2015 - kl. 09:29

Fakta

På et kursus kan der deltage op til 10 personer fra redningsberedskabet og op til 2 personer fra sundhedsberedskabet.

Læs mere om kæderedning, som er endnu et værktøj i værktøjskassen.

Beredskabsstyrelsen vil snarest muligt udgive en printvenlig kursusbeskrivelse her.

Se en lille film om det faglige indhold på kurset. Tryk her.