Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Elementær brandbekæmpelse - instruktør

  Indholdsområde

   
   
   

  Elementær brandbekæmpelse - instruktør 

  I en del år har Beredskabsstyrelsen gennemført et kursus, der blev kaldt ”Elementær brandbekæmpelse – instruktør”. Kurset var af 1 dags varighed og havde til formål at give deltagerne den viden og de færdigheder, der var nødvendige for at kunne gennemføre uddannelse i elementær brandbekæmpelse. Kurset var for allerede uddannede instruktører, der manglede en brandfaglig baggrund.

  Beredskabsstyrelsen har besluttet ikke længere at udbyde kurset ”Elementær brandbekæmpelse – instruktør”. En medvirkende årsag til dette er, at det er Beredskabsstyrelsens opfattelse, at der er tilstrækkeligt med instruktører rundt om i landet, der vil kunne fungere som instruktør, hvis der er behov for uddannelse i elementær brandbekæmpelse.

  En uddannelse i elementær brandbekæmpelse er af få timers varighed, typisk 2 eller 3 timer og ofte i sammenhæng med en uddannelse i førstehjælp, der kan være af varierende omfang. En uddannelse i elementær brandbekæmpelse giver ingen kompetencer i redningsberedskabet, og har normalt kun interesse for personer uden for redningsberedskabet.

  Det er Beredskabsstyrelsens opfattelse, at én af følgende uddannelsesbaggrunde er tilstrækkeligt for at kunne undervise i Elementær brandbekæmpelse (få timers varighed):
  • Uddannelse som Holdleder Brand 
  • Grund - eller Funktionsuddannelse Indsats (Brand) og Hjælpeinstruktør/Voksenpædagogisk Grunduddannelse.  
  • Uddannelsen som førstehjælpsinstruktør og ”Elementær brandbekæmpelse – instruktør” (som nu er udgået fra Beredskabsstyrelsens kursuskatalog). 
  • Uddannelse som enten Holdleder Redning, Indkvartering - Forplejning eller Kommunikation og Elementær brandbekæmpelse – instruktør (som nu er udgået fra Beredskabsstyrelsens kursuskatalog). 
  • Andre kombinationer af brandfaglige kompetencer og en instruktøruddannelse.
  Sidst opdateret 25-11-2011 - kl. 14:00