Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Vandrensningstekniker

  Indholdsområde

   
   
   

  Vandrensningstekniker 

  Målgruppen er personel, der er tilknyttet det statslige redningsberedskab. Der kan optages menigt personel (f.eks. frivillige), mellemledere i Beredskabsstyrelsen og evt. andet statsligt personel, der er udpeget  til at kunne indgå som tekniske specialister ved udsendelse til internationale missioner.

  Formålet er at give deltagerne det teoretiske kendskab og de praktiske færdigheder, der er nødvendige for, at de kan indgå som vandrensningstekniker på internationale indsatser. Der kan enten være tale om levering af rent vand i Beredskabsstyrelsens egen lejr, i andre internationalt drevne lejre eller direkte til den civile befolkning i et katastrofeområde. Samtidigt skal den enkelte kunne medvirke til uddannelse og en evt. overdragning af udstyret til lokale, således at de efter Beredskabsstyrelsens exit stadig vil kunne foretage rensning, håndtering og udlevering af vand.

  Kurset giver deltageren kompetence til at kunne opstille og betjene Beredskabsstyrelsens forskellige vandrensningsanlæg i et internationalt miljø og i denne forbindelse have forståelse for, hvor, hvorfor og hvordan de danske anlæg kan benyttes i forhold til hele katastrofesituationen.

  Der er tale om en teknisk uddannelse i forhold til vandrensningsanlæg, og på kurset fokuseres på opstilling, betjening og fejlfinding.

  Forudsætninger: Interesse for teknik og gode tekniske færdigheder. Deltagerne forventes at kunne engelsk på et teknisk niveau, så de engelsksprogede manualer og standarder kan anvendes. Arbejdssproget ved udsendelse på internationale missioner er ligeledes engelsk.

  Varighed: 5 kursusdage (mandag kl. 10 til fredag kl. 13).
   
  Det forventes, at deltagere og deres arbejdsgivere har overvejet konsekvenserne ved at blive udsendt til internationale humanitære kriser med kort varsel.
  Sidst opdateret 22-08-2016 - kl. 15:36