Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Vagthavende

  Indholdsområde

   
  Kurser 
   

  Vagthavende 

  Kursusmodul for nye mellemledere i det statslige redningsberedskab. Uddannelsen videreudvikler de grundlæggende færdigheder for nye vagthavende, som er forudsætningen for at kunne gå i vagt i det statslige regionale redningsberedskab. Uddannelsen giver i kombination med deltagelse i observatørvagter jf. Beredskabsstyrelsens assistancebestemmelser færdigheder i at løse og håndtere assistanceopgaver i forbindelse med udrykning og indsats inden for beredskabscentrets opgavesæt, samt kunne agere i forhold til de daglige vagtforpligtigelser og –rutiner ved beredskabscentret.

  Indhold: Beredskabsstyrelsens assistancebestemmelser, beredskabscentrets lokale vagtbestemmelser og fysiske forhold i forbindelse med løsning af indsatsrelaterede opgaver, beredskabscentrets elektroniske signal- og hjælpemidler samt udstyr, alarmering og klargøring af hele eller dele af udrykningsvagten til afsendelse fra beredskabscentret, fremkørsel til indsatssted og indsættelse af dele af udrykningsvagten på ordre fra ISL eller 1. VH, kontakt til indsatsledelsen og afdelingen, sikring af nødvendig logistisk støtte til den indsatte styrke, afhjælpning af problemstillinger af materielmæssig, køretøjsmæssig og logistisk art under fremkørsel, indsats og hjemkørsel samt iværksættelse og gennemførelse af retablering af udrykningsvagtens køretøjer og materiel på baggrund af vedligeholdelsespolitikken.

  Varighed: 3 dage – uddannelsen gennemføres lokalt ved beredskabscentret for nye vagthavende, inden de kan gå i vagt.

  Forudsætninger: Mellemlederuddannelsen i det statslige redningsberedskab.  Sidst opdateret 22-08-2016 - kl. 15:45