Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Specialmålehold - 2

  Indholdsområde

   
   
   

  Specialmålehold - 2 

  Specialmåleholdskursus 2

  Hvad er et specialmålehold?

  Et specialmålehold består af uddannede målespecialister, som er i stand til at udføre kvalitative målinger af radioaktivitet og kortlægge strålingsniveauet, efter et udslip fra et kernekraftværk har ramt Danmark. Efter gennemførsel af Specialmålehold 2 er deltageren i stand til at indgå  i et Nuclear Field Investigation Team (NFIT) nationalt, såvel som internationalt i Response and Assistance Network (RANET) regi. 


  Indhold
  • IAEA retningslinjer
  • RANET retningslinjer
  • IAEA Assistance Missions – Field Assistance Teams, External Based Support og Joint Assistance Teams
  • Håndtering af “High Activity Sealed Sources” (HASS)
  • Feltøvelser
  • Chain of Custody
  • Dokumentation


  Grundet kursets international vinkel og undervisernes baggrund vil store dele af kursets teoretiske indhold blive gennemført på engelsk. Størstedelen af kurset har en praksisnær og anvendelsesorienteret tilgang.


  Målgruppe

  Kurset henvender sig primært til HazMat specialister og personel som gør tjeneste som vagthavende, sekundært til andet personel, der skal foretage specialistmålinger af radioaktivitet.

  Undervisere

  Kursets undervisere har en solid teoretisk og praktisk baggrund, som gennem viden og erfaring formår at omdanne teori til praksis, og give deltageren en oplevelse at se teorien fungere i praksis.

  Deltagerforudsætninger

  En generel interesse for CBRNE beredskab kombineret med en ”problemknuser”-vilje er forventet. Her ud over er det en fordel, hvis du har et flair for matematik og fysik. Der anvendes skarpe radioaktive kilder på kurset, hvorfor det er afgørende at deltageren kan udviser konduite og deltage seriøst med respekt for sikkerheden under øvelser.

  Det forventes, at du deltager aktivt i undervisningen, bl.a. ved at stille spørgsmål, og bringe din egen viden og erfaringer i spil til nytte for din og dine medkursisters læring.


  Videreuddannelse

  Gennemførelsen af specialmåleholdskursus 2 giver mulighed for deltagelse på andre nuklearfaglige uddannelser som f.eks. målebilsoperatør eller flymåleoperatør.

  Sidst opdateret 13-09-2018 - kl. 10:10

  For deltagere i kurset

  Er du allerede udpeget til at skulle på kurset, så skal du forberede dig ved at gå til den særlige informationsside.