Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Specialmåleholdskursus 1

  Indholdsområde

   
  Kurser 
   

  Specialmåleholdskursus 1 

  Hvad er et specialmålehold?

  Et specialmålehold består af uddannede målespecialister, som er i stand til at måle radioaktivitet og kortlægge strålingsniveauet, efter et udslip fra et kernekraftværk har ramt Danmark. Nogle målespecialister kan også indsættes internationalt.

  Hvad lærer man?

  Specialmåleholdskursus 1 er et basiskursus, som indeholder læring i radiologiske måleteknikker, sikkerhed og taktiske forhold i en vekselvirkning mellem teori og praktiske øvelser.

  Målgruppe

  Kurset henvender sig primært til HAZMAT specialister og sekundært til vagthavender og andet personel, der skal foretage specialistmålinger af radioaktivitet.

  Undervisere

  Som deltager på kurset vil du møde kompetente undervisere med en solid teoretisk og praktisk baggrund, som vil gøre en stor indsats for, at du skal få størst muligt udbytte af kurset. Underviserne bruger tidssvarende udstyr og pædagogiske metoder til at gennemføre undervisnings- og øvelsesaktiviteterne.

  Deltagerforudsætninger

  Det forventes, at du har et vist flair for operativt anvendt matematik og fysik samt stor modstandskraft i pressede situationer. På kurset vil vi forvente, at du alene og sammen med andre udviser konduite og målrettet søger svar på strålingstype, -styrke og -hastighed. Det forventes, at du deltager aktivt i undervisningen, bl.a. ved at stille spørgsmål, og bringe din egen viden og erfaringer i spil til nytte for din og dine medkursisters læring.

  Inden deltagelse på kurset skal du forberede dig ved at gennemlæse de tilsendte materialer og løse de stillede opgaver.

  Videreuddannelse

  Gennemførelsen af specialmåleholdskursus 1 giver mulighed for deltagelse på specialmåleholdskursus 2 samt andre nuklearfaglige uddannelser som f.eks. målebilsoperatør eller flymåleoperatør.

  Sidst opdateret 14-02-2017 - kl. 11:23

  For deltagere i kurset

  Er du allerede udpeget til at skulle på kurset, så skal du forberede dig ved at gå til den særlige informationsside.