Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Praktisk CBRN-indsats

  Indholdsområde

   
  Kurser - stat 
   

  Praktisk CBRN-indsats 

  Kursusmodul for mellemledere i det statslige redningsberedskab, der som 2. vagthavende skal varetage ledelse og taktisk opgaveløsning af CBRN-mæssig art i det statslige beredskab. Gennem kurset tilegner deltagerne sig endvidere kompetencer, der vil kunne underbygge og konsolidere gennemførelse af uddannelse på manuelt niveau inden for faget CBRN i redningsspecialistuddannelsen.

  Indhold: Fokus vil være på 2. vagthavendes taktiske ledelse og operative opgaveløsning i det statslige redningsberedskabs CBRN-beredskab. Endvidere vil kurset indeholde anvendelse af taktisk og teknisk viden, herunder forståelse af hændelser med kemiske stoffer, analysering og vurdering af situationen på skadestedet, tilstedeværelsen af kemiske stoffer, valg af beskyttelsesniveau og udarbejdelse af konkrete opgaveløsninger i samarbejde med 1. vagthavende. 2. vagthavende skal endvidere kunne sammensætte en optimal løsning i situationen, ledelse og supervisering af holdet i dets opstilling af rense- og dekontamineringspunkt, herunder rensning og dekontaminering af kemikaliedykkerne og anvendt udstyr, anvendelse af måleudstyr på skadestedet, revurdering af fareområde og beskyttelsesniveau, kontrol i forbindelse med rensning og dekontaminering, ledelse og supervisering af holdet i dets udførelse af prøveudtagning samt udtagning af faste prøver og væske- og gasprøver.

  Varighed: 2½ dag.

  Forudsætninger: Beredskabsstyrelsens mellemlederuddannelse.
  Sidst opdateret 22-08-2016 - kl. 15:04