Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Hazmat

  Indholdsområde

   
   
   

  Hazmat 

  Kursusmodul for ledere og mellemledere i det statslige redningsberedskab. Uddannelsen er en forudsætning for at kunne gå i vagt som 1. eller 2. VH ved det statslige redningsberedskabs centre i Herning og Næstved.

  Formålet med HazMat-uddannelsen er at udvikle deltagerens kompetencer inden for assistanceberedskabsområdet i relation til opgaver inden for HazMat beredskabet, som vil kunne forekomme i det statslige redningsberedskab. Således skal deltageren som vagthavende i samarbejde med Kemisk Beredskab udføre alle opgaver relateret til en HazMat-indsats i overensstemmelse med taktisk anvendelse af nationale HazMat teams, og under efterlevelse af de sikkerhedsmæssige aspekter i forbindelse med indsatsen.

  Deltageren skal i sin funktion som vagthavende i situationen udnytte sit overblik og faglige vidensniveau inden for HazMat til i samarbejde med øvrige aktører at koordinere og gennemføre HazMat-indsatsen, så den kommer til at forløbe smidigt og i samspil med den samlede indsats.

  Indhold: HazMat i en overordnet kontekst; HazMat-indsatsens faser, taktiske gennemførsel og opgaver for de enkelte holdmedlemmer; Særlige forhold ved støtte til politiet; Grundlæggende kemi; Prøvetagning og dokumentation; Kemisk analyse; Materielkendskab; Personligt beskyttelsesudstyr; Kommunikationsmidler og analysedata; Rekognoscering og sporing; Rensning og dekontaminering.

  Varighed: 5 dage – uddannelsen gennemføres lokalt ved beredskabscenteret i Herning.

  Forudsætninger: Deltageren skal forud for påbegyndelse af HazMat have kompetence til at kunne virke henholdsvis i funktionen som 1. vagthavende henholdsvis 2. VH jf. krav i Beredskabsstyrelsens assistancebestemmelser. 
  Derudover skal deltageren være HazMat Teknikker uddannet.

  Tilmelding: Henvendelse til HazMat koordinatorerne på BRSMJ, BRSS eller BRSH
  Sidst opdateret 12-07-2018 - kl. 13:17