Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Redning

  Indholdsområde

   
  Kurser 
   

  Redning 

  Kursusmodul for ledere/mellemledere i det statslige redningsberedskab, der som 1. vagthavende (som indsatslederuddannet) skal varetage ledelse og taktisk opgaveløsning af national USAR og redningsmæssig art i det statslige beredskab, herunder koordinering, føring og ledelse af flere indsatshold som leder af komplekse og/eller store indsatser.

  Indhold: Fokus vil være på den taktiske ledelse af det statslige redningsberedskabs hold i forbindelse med USAR-indsatser.

  Varighed: 2 dage.

  Kurset anvendes i 2013 som obligatorisk del af opkvalificeringen af 1. vagthavendegruppen inden for det taktiske område i forhold til de nye operative krav og og Beredskabsstyrelsens opgaveportefølje som følge af omlægningen af værnepligten fra 6 til 9 måneder i Beredskabsstyrelsen.

  Forudsætninger: Gennemført beredskabsfaglig del af overgangsuddannelse eller den nye indsatslederuddannelse.
  Sidst opdateret 22-08-2016 - kl. 14:59