Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Kollegastøtte

  Indholdsområde

   
  Kurser 
   

  Kollegastøtte 

  Formål
  Formålet med kurset er gennem formidling af teori, dialog og refleksion samt intensiv træning at udvikle deltagernes kompetencer til at foretage en krisesamtale og forestå første omsorg på en måde, som ikke forværrer chok og et eventuelt begyndende traume, men bidrager til at bringe den rystede kollega i ro på en hensigtsmæssig måde. Kurset har endvidere til formål udvikle deltagernes kompetencer til at genkende tegnene på traumatisering, således at der kan iværksættes egentlig krisepsykologisk bistand.

  Målgruppe
  Uddannelsen henvender sig til kollegastøttemedarbejdere i Beredskabsstyrelsen, som skal kunne bistå kollegaer, der har været udsat for voldsomme eller belastende oplevelser i operativ tjeneste, samt foretage en krisesamtale og en første omsorg.

  Indhold
  Uddannelsen indeholder følgende emner:
  • Introduktion til kollegastøttearbejdet
  • Grundlæggende forståelse for forskellen på akkumuleret stress og traumatisk stress
  • Kendetegn for forskellige typer af psykiske reaktioner
  • Generelt kendskab til psykisk førstehjælp
  • Struktureret KriseSamtale (SKS)
  • Praktisk træning i kollegastøttesamtaler
  • Vurdering af behov for inddragelse af ledelse HR eller psykolog, herunder etiske overvejelser
  • Anvendelse af gruppesamtaler
  • Psykologisk defusing (IUI-metoden)
  • Praktisk træning i defusing

  Form
  Uddannelsen gennemføres i vekselvirkning mellem teoriundervisning, fælles refleksioner, cooperative learning, didaktiske sessioner og samtaletræning.

  Varighed
  3 dage (internat)
  Sidst opdateret 22-08-2016 - kl. 14:42