Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Camp Tekniker, modul 2

  Indholdsområde

   
   
   

  Camp Tekniker, modul 2 

  Camp Tekniker er Beredskabsstyrelsens interne uddannelse af personel, der opstiller og driver Beredskabsstyrelsens egne lejre i forbindelse med internationale operationer.

  • Modul 1 dækker den generelle viden samt giver de nødvendige færdigheder for at opstille Beredskabsstyrelsens "lette" lejr.
  • Modul 2 tager udgangspunkt i de særlige problematikker, der er ved drift af Beredskabsstyrelsens "tunge" lejr.
  • Modul 3 (under udvikling) har fokus på drift af store lejre i et internationalt samarbejde.

  Målgruppen for alle moduler i uddannelsen er personel, der er tilknyttet det statslige redningsberedskab. Der kan optages menigt personel (f.eks. frivillige), mellemledere i Beredskabsstyrelsen og evt. andet statsligt personel, der er udpeget  til at kunne indgå som tekniske specialister ved udsendelse til internationale missioner.

  Formålet med modul 2 er at give deltagerne kompetencer til at kunne opstille og betjene Beredskabsstyrelsens tunge lejr i et internationalt miljø. Deltagerne vil endvidere opnå kompetencer til at understøtte udsendte eksperter med nødvendige lejrfaciliteter mv.

  De praktiske færdigheder øves ved brugen af den lette lejr, der opstilles og drives som en del af kurset.

  Forudsætninger: Interesse for teknik og gode tekniske færdigheder. Deltagerne forventes at kunne engelsk på et teknisk niveau, så de kan anvende engelsksprogede manualer og standarder. Arbejdssproget ved udsendelse på internationale missioner er ligeledes engelsk, og der vil under udsendelse være behov for kommunikation med internationale samarbejdspartnere. Camp tekniker, modul 1 skal gennemføres før modul 2.

  Varighed: 5 kursusdage (mandag kl. 10 til fredag kl. 13).

  Det forventes, at deltagere og deres arbejdsgivere har overvejet konsekvenserne ved at blive udsendt til internationale humanitære kriser med kort varsel.

  Sidst opdateret 22-08-2016 - kl. 15:41