Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Tilvalgsuddannelser 
 

 

Udover de egentlige faglige uddannelser inden for hvert fagområde eksisterer der forskellige tilvalgsuddannelser.


Uddannelse og træning i udrykningskørsel.
Ansvaret for at sikre overholdelsen af reglerne om udrykningskørsel, herunder for at chaufførerne har den fornødne uddannelse, påhviler den enkelte arbejdsgiver. Inden for redningsberedskabet påhviler ansvaret således Beredskabsstyrelsen for så vidt angår det statslige redningsberedskab og kommunalbestyrelsen eller de pågældende entreprenører, såfremt der er indgået aftale om varetagelse af opgaver, for så vidt angår de kommunale redningsberedskaber.

Reglerne for udrykningskørsel er fastlagt i Justitsministeriets bekendtgørelse om udrykningskørsel, der har hjemmel i færdselsloven. Hertil kommer, at kravene til chaufførens ”kørselskompetencer” tilsvarende følger Justitsministeriets regelsæt omkring erhvervelse af kørekort mv. Der fastsættes derfor ikke regler på dette område i medfør af beredskabsloven.

I højre kolonne findes følgende dokumenter, der vedrører uddannelse og træning i udrykningskørsel (tryk på linket for at åbne dokumentet i et nyt vindue):


Beredskabsstyrelsens brev af 6. marts 2014 til alle kommuner og Falck m.fl. om uddannelse og træning i udrykningskørsel

Beredskabsstyrelsens læreplan for den del af redningsspecialistuddannelsen, der vedrører chaufførernes uddannelse og træning i kørsel under udrykningsforhold

 

Sidst opdateret 11-03-2020 - kl. 14:24