Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
I kommunerne 
 

Stabsstøtte og Teknisk Service  

Om uddannelsen

Uddannelse i Stabsstøtte og Teknisk Service (Logistik) gennemføres for personel og frivillige i det kommunale og statslige redningsberedskab, der er designeret til at fungere som stabshjælpere, udføre indkvartering og forplejningsopgaver, eller på anden måde udfører logistisk støtte i redningsberedskabet.

Uddannelse i Stabsstøtte og Teknisk Service er en modulopbygget uddannelse målrettet opgaverne på manuelt niveau indenfor redningsberedskabet støttefunktioner, herinder funktionen som stabshjælpere på en vagtcentral eller kommandostation, samt på et kommandostade eller skadested i øvrigt; opgaven med drift af indkvarteringsfaciliteter for evakuenter; fremstilling og udlevering af forplejning samt andre logistiske støttefunktioner i redningsberedskabet.

 

Uddannelsen dækker fire hovedtemaer: En grundlæggende basisviden om arbejdssikkerhed, beredskabets opbygning m.m., der er obligatorisk for alle (Modul 1-3 af i alt 30 timers varighed); én tema med fokus på stabshjælp; ét tema med fokus på indkvartering og forplejning; og ét med fokus på klimarelateret redningsarbejde.


Målgruppe

Målgruppen for uddannelsen Stabsstøtte og Teknisk Service er personer, der skal varetage opgaver inden for redningsberedskabets støttefunktioner, herunder funktionen som stabshjælpere, opgaven med drift af indkvarteringsfaciliteter, fremstilling og udlevering af forplejning, samt ander logistiske støttefunktioner i redningsberedskabet i Danmark.


Deltagerforudsætninger

Modul 1-3 i denne uddannelse erstatter den hidtidige fællesuddannelse for frivillig personel i redningsberedskabet. Herudover skal alle frivillige have gennemgået 12 timers almindelig førstehjælp samt håndtering af tilskadekomne, som en del af den grundlæggende træning.

 

Varighed: 354 timer

NB: Uddannelsesplaner for vedligeholdelsesuddannelse vil først blive lagt på hjemmesiden primo 2019.

Sidst opdateret 11-03-2020 - kl. 14:17

Kontakt

Strategisk Uddannelse og Pædagogik
brs-ktp-sup@brs.dk