Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
I kommunerne 
 

En bred uddannelse i brand, redning og håndtering af farlige stoffer 

For at blive brandmand skal man tilknyttes et beredskab og gennemføre Indsatsuddannelsen. Det kan man gøre på flere forskellige måder:

Her kan man blive uddannet som brandmand:


  • Man kan blive uddannet som brandmand ved et kommunalt redningsberedskab (i daglig tale kaldet brandvæsenet) eller et entreprisebrandvæsen som f.eks. Falcks Redningskorps.
  • Du tilknyttes redningsberedskabet enten som frivillig, deltids- eller fuldtidsansat.
  • Du kan blive frivillig hos et kommunalt redningsberedskab eller ved et af statens frivilligcentre i Herning eller Hedehusene. Læs om dette ved at klikke på ordet "Frivillige" i menuen øverst på siden.
  • Du kan også blive brandmand ved at gennemføre værnepligtsuddannelsen i Beredskabsstyrelsen. Værnepligtsuddannelsen tages på fuld tid og varer ni måneder.


Uddannelsen til brandmand
Uddannelsen til brandmand består af Grund- og Funktionsuddannelse Indsats. Uddannelse og den afsluttende praktiske prøve skal gennemføres på tilfredsstillende vis for at kvalificere dig til at kunne virke som brandmand.

Du skal gennemføre et grundlæggende førstehjælpsmodul, inden du påbegynder Grunduddannelse Indsats. 

Timefordeling på brandmandsuddannelsen 


  • Førstehjælp 12 timer
  • Grunduddannelse Indsats 74 timer
  • Funktionsuddannelse Indsats 148 timer

Uddannelsen til brandmand er den samme, uanset om du uddannes hos et kommunalt brandvæsen eller et entreprisebrandvæsen som Falck, ved et af frivilligcentrene eller via Beredskabsstyrelsens værnepligtuddannelse. Læs om de enkelte dele af brandmandsuddannelsen via links i menuen til venstre.

Ansættelse som brandmand

En meget stor del af brandmændene i Danmark er deltidsansatte brandmænd, hvilket betyder, at brandmanden har et andet hovederhverv. Der er oprettet en særlig hjemmeside, hvorfra der kan sendes en ansøgning om at blive deltidsbrandmand i dit lokalområde. På siden er der også oplysninger om arbejdstid, løn og krav, der stilles til brandmanden. Se nærmere på hjemmesiden www.blivbrandmandnu.dk.

Sidst opdateret 27-03-2017 - kl. 13:30