Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
I kommunerne 
 

Efter -og Vedligeholdelsesuddannelse Indsats 

Alle brandmænd og andet personel inden for fagområde indsats skal hvert år gennemgå mindst 24 timers vedligeholdelsesuddannelse. Indholdet af vedligeholdelsesuddannelsen fastsættes i en uddannelsesplan fra Beredskabsstyrelsen.  

NYT: Regler for vedligeholdelse

Her kan du finde de seneste års uddannelsesplaner. Disse beskriver bl.a. følgende:


  • Uddannelsens formål, mål og indhold
  • Krav til deltagere og instruktører
  • Evt. særlige bestemmelser
  • Evt. relevant læsning
  • Uddannelsesplanerne

Læs uddannelsesplanerne for de forskellige års vedligeholdelsesuddannelse ved at klikke på links i følgende liste:

NB: Vær opmærksom på at der er en ny struktur i vedligeholdelsesuddannelsen fra 2019.

 

 

 

NB: Der opfordres ligeledes til, at man benytter selvtesten til løbende at vedligeholde relevante emner fra indsatsuddannelsen. Find testen her.


Nedenstående er tidligere års krav til vedligeholdelsesuddannelse:

 

Efter- og vedligeholdelsuddannelse af Holdledere
Nedenstående bilag kan anvendes til inspiration til gennemførelse af efter- og vedligeholdesuddannelse for Holdledere

 

Funktionsbestemt efteruddannelse af Indsatsledere - Decentral uddannelse:

Alle indsatsledere skal i 2018 gennemføre 12 timers uddannelse.

Det kan ske efter rammerne for den nuværende plan for obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats eller efter nedenstående Kursus- og Uddannelsesbeskrivelse for decentral funktionsbestemt efteruddannelse for indsatsledere i redningsberedskabet.

 

Find mere information    
Læs de generelle bestemmelser om vedligeholdelsesuddannelser via linket i højre kolonne. Her kan man også bestille og købe læringsmaterialer til Indsatsuddannelsen.

    Læs de generelle bestemmelser om vedligeholdelsesuddannelser via linket i højre kolonne. Her kan man også bestille og købe læringsmaterialer til Indsatsuddannelsen.
Sidst opdateret 11-03-2020 - kl. 10:36