Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
I kommunerne 
 

Uddannelsesplaner for fagområdet indsats gældende fra april 2017 

Find uddannelsesplaner og information om Indsatsuddannelsen gældende fra  gældende fra april 2017.

Forudsætningen for påbegyndelse af en grunduddannelse er gennemført førstehjælpsuddannelse af 12 timers varighed i regi af af Dansk Førstehjælpsråd.

Deltageren skal have gennemført de fire førstehjælpsmoduler: Hjerte-Lunge-Redning, Livreddende førstehjælp, Førstehjælp ved tilskadekomst og Førstehjælp ved sygdomme eller det fra 2015 nye førstehjælpsmodul "Førstehjælpere med særligt ansvar".

I de gældende uddannelsesplaner indføres en ny læringsforståelse i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af uddannelsen. Her lægges der bl.a. vægt på, at deltagerne arbejder med egne udviklings- og læringspunkter, med at øve og træne egne færdigheder og med forståelse af den bagvedliggende grundviden.

Uddannelsesplanerne indeholder følgende informationer:


  • Uddannelsens formål, mål og indhold
  • Krav til deltagere
  • Evt. særlige bestemmelser
  • Evt. vejledende skemaer eller vejledende læreplaner
  • Evt. forslag til relevant læsning 

 

Klik på links i nedenstående liste for at se uddannelsesplanerne:


Find mere information
Uddannelsesplanen for vedligeholdelsesuddannelserne kan man finde via linket i menuen til venstre. Se en oversigt over de autoriserede undervisningsmaterialer til fagområdet Indsats fra Beredskabsstyrelsen via linket i højre kolonne. Her kan man også købe og bestille disse materialer. 

 

Selvtesten
Der er ligeledes udarbejdet en selvtest med spørgsmål der knytter sig til dele af uddannelsen. Find testen her.

Sidst opdateret 11-03-2020 - kl. 10:32