Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

 

Der er gennem 2016 sket en løbende ændring af uddannelserne indenfor Indkvartering, Forplejning, Kommunikation samt den tidligere fællesuddannelse. Der vil i 2017 ske en yderligere tilpasning af uddannelserne for frivillige indenfor området redning, der fremover vil indgå som et eller flere moduler under uddannelsen Stabsstøtte og Teknisk Service.

Som en konsekvens af de nye uddannelsesmoduler vil der primo 2018 blive udviklet et antal temamoduler for holdledere indenfor Stabsstøtte og Teknisk Service. Disse moduler vil blive klar i løbet af 2. halvår 2018, således at de kan udbydes ultimo 2018.

En forudsætning for at kunne komme på de nye temamoduler (fra 2018) vil være, at man har gennemgået HL Fællesdel. Der vil fremadrettet blive reserveret to pladser pr. kursus til kursister, der kun skal have fællesdelen og som efterfølgende skal have en af de nye temamoduler. Der er ikke noget krav om indsatsuddannelse for at komme på listen til disse to pladser, men man skal naturligvis have en funktionsuddannelse eller tilsvarende indenfor eget fagområde.
Tilmelding via eget beredskab.
Sidst opdateret 18-01-2018 - kl. 13:21