Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
I kommunerne 

Undervisningsmidler

 

I redningsberedskabets uddannelser kan der anvendes en lang række forskellige undervisningsmidler. Ved undervisningsmidler forstås de midler, som lærere og instruktører anvender i undervisningen med henblik på at nå de fastlagte uddannelsesmål.

 

Undervisningsmidlerne kan både være teoretisk lærebogsmateriale i bøger og lignende samt praktisk materiel og faciliteter til praktisk undervisning samt forskellige andre hjælpemidler.

 

Lærebogsmateriale

Læsestof i eksempelvis lærebøger, lærebogshæfter og anden litteratur eller uddrag heraf kan både anvendes i undervisningen og til forudgående selvstudie og efterfølgende til opslag.

 

Praktisk materiel

En lang række færdigheder indlæres bedst ved at anvende materiel, f.eks. røgdykkerudstyr og frigørelsesværktøj. Materiellet skal så vidt muligt være tilpasset lokale forhold og så vidt muligt svare til det materiel, som anvendes under indsats.

 

Uddannelsesfaciliteter

Ved underviserens formidling af det faglige stof anvendes en lang række faciliteter i form af undervisningslokaler og faciliteter, som f.eks. brandhuse, redningsruiner, røgdykkerbaner og øvelsesstands til træning af mange forskelligartede uddannelseselementer. Fælles for alle faciliteterne er, at de skal leve op til alle krav, som stilles i uddannelsesplanerne og så vidt muligt være konstrueret til formålet. Faciliteterne skal herudover leve op til Arbejdstilsynets krav.

 

Uddannelsesstedet har ansvaret for, at de nødvendige øvelsesbygninger og øvelsesstands er til stede for gennemførelse af de enkelte lektioners praktisk betonede indhold.

 

Andre hjælpemidler

Ofte kan man supplere undervisningen med andre former for undervisningsmidler, som kan hjælpe med at illustrere det faglige stof. Det kan eksempelvis være undervisningsvideoer, billeder, modeller, planspilborde, simulatorer og førstehjælpsfantomer eller særlig hjælp til deltagere med læsevanskeligheder.

 

Redningsberedskabets uddannelser indeholder i et vist omfang læsestof, som stiller krav til deltagerens læsefærdigheder. Flere af Beredskabsstyrelsens undervisningsmaterialer er indtalt som lydfiler med henblik på at hjælpe deltagere med læsevanskeligheder. I forbindelse med undervisningen i emner, hvortil der ikke er udarbejdet sådanne lydfiler, bør de ansvarlige for undervisningen så vidt muligt på anden måde sørge for at hjælpe deltagere med særlige behov – f.eks. ved at stille alternative læringsmaterialer til rådighed.

 

På IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.adgangforalle.dk stilles gratis software til rådighed, så man kan få en vilkårlig tekst læst højt.

 

Beredskabsstyrelsens undervisningsmaterialer

Beredskabsstyrelsen udarbejder og udgiver løbende en bred vifte af beredskabsfaglige undervisningsmaterialer.

 

Via Beredskabsstyrelsens hjemmeside kan man få adgang til at læse elektroniske lærebøger. Man kan også bestille lærebøger, undervisningsfilm, lyd cd'er med indtaling af lærebøger og cd-rom'er med undervisningsmaterialer. Se link i kolonnen til højre.