Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
I kommunerne 

Den uddannelsesteknologiske model

 

Frem til 2009 udarbejdede Beredskabsstyrelsen planer for uddannelse efter en model - den uddannelsesteknologiske model. Heri anvendes begreberne uddannelsesplaner og lektionsoversigter til at beskrive en uddannelse.

 

På denne del af hjemmesiden kan man læse en forklaring af begreberne uddannelsesplaner og lektionsoversigter.

 

Uddannelsesplaner

Uddannelsesplanen beskriver en række overordnede forhold vedrørende tilrettelæggelsen af uddannelsens gennemførelse. Den indeholder elementer såsom uddannelsens formål, mål, indhold, tidsforbrug og kontrol.

 

Formålsbeskrivelserne forklarer, hvilke funktioner de enkelte uddannelser er rettet imod.

 

Målbeskrivelserne forklarer, hvilke færdigheder deltagerne skal opnå gennem uddannelserne.

 

Indholdsbeskrivelserne forklarer, hvilke emner som gennemgås i uddannelserne.

 

Tidsangivelserne forklarer varigheden af uddannelserne. Herudover kan der være beskrevet forskellige særlige bestemmelser omkring eksempelvis deltagerforudsætninger, prøver og beviser.

 

Lektionsoversigter

Som en integreret del af hver uddannelsesplan er der tilknyttet en lektionsoversigt. Denne angiver i detaljer, hvordan uddannelsen er delt ud på forskellige lektioner. For hver lektion beskrives lektionens emne, mål og tidsforbrug.

 

Herudover kan der være angivet en række henvisninger til f.eks. relevante love, bekendtgørelser, vejledninger, retningslinjer og faglitteratur. Endelig kan der være tilknyttet nogle forklarende bemærkninger til de enkelte lektioner.