Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
I kommunerne 

Uddannelsesomkostninger

Fordelingen af udgifter til gennemførelse af uddannelse i redningsberedskabet er fastsat i personelbekendtgørelsen. Udgiftsfordelingen tager udgangspunkt i, hvilken personelgruppe der uddannes. Der skal således sondres mellem ansatte og frivillige.

 

Ansatte

Udgifter til manuel uddannelse og vedligeholdelsesuddannelse for ansatte, der skal udføre opgaver inden for det kommunale redningsberedskab, afholdes af vedkommende kommunalbestyrelse, private redningsvæsen eller andre, der udfører opgaver inden for kommunens redningsberedskab efter aftale indgået i medfør af beredskabsloven. Det fremgår af personelbekendtgørelsen.

 

Frivillige

Udgifter til manuel uddannelse og vedligeholdelsesuddannelse for frivillige, der skal udføre opgaver inden for det kommunale redningsberedskab, kan afholdes af Beredskabsstyrelsen. Det fremgår af personelbekendtgørelsen.

 

En væsentlig undtagelse i relation til uddannelsen af frivillige er, at udgifter til manuel uddannelse og vedligeholdelsesuddannelse for frivillige, der skal udføre brandslukningsopgaver i kommunens daglige beredskab, afholdes af vedkommende kommunalbestyrelse, private redningsvæsen eller andre, der udfører opgaver inden for kommunens redningsberedskab efter aftale indgået i medfør af beredskabsloven. Det gælder f.eks. for frivillige ved de Sønderjyske Frivillige Brandværn.

 

Enhedstimebetalingssystemet

Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige gennem enhedstimebetalingssystemet, som administreres af Beredskabsstyrelsen. Kommuner, som har tegnet kontrakt med frivillige om deltagelse i kommunens redningsberedskab, kan søge enhedstimebetaling til gennemførelse af godkendte beredskabsfaglige uddanner på manuelt niveau.

 

På baggrund af det samlede uddannelsesbehov hos kommunens frivillige kan kommunen ansøge om enhedstimebetaling.

 

Tilskuddet beregnes ud fra antallet af uddannelsestimer, en sats pr. uddannelsestime (enhedstimesatsen) samt kommunens udgift til helbredsattester. Man kan finde yderligere vejledning til enhedstimebetalingssystemet, skema til ansøgning og regnskabsaflæggelse mm. ved at klikke på linket i højre kolonne.