Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
I kommunerne 

Registrering af uddannelse


Når en deltager har bestået en af redningsberedskabets uddannelser, skal det indberettes til Beredskabsstyrelsen og registreres i indrapporteringssystemet ODIN.

 

Indberetning til Beredskabsstyrelsen

Uddannelsesudbyderen skal indberette oplysninger til Beredskabsstyrelsen om alle deltagere, der består en af redningsberedskabets uddannelser, og som derfor får udstedt et af Beredskabsstyrelsens uddannelsesbeviser.

 

Oplysningerne registreres af Beredskabsstyrelsen på personens CPR-nummer i en elektronisk database. Formålet er, at Beredskabsstyrelsens kursusadministration skal kunne kontrollere, om en kommende kursist opfylder de deltagerforudsætninger, der stilles for deltagelse i et af Beredskabsstyrelsens kurser.

 

Registrering i ODIN

Kommunerne skal selv registrere personel i redningsberedskabets uddannelser i ODIN, jf. cirkulære om elektronisk registrering og indberetning af redningsberedskabets udrykningsaktiviteter.

 

Denne registrering i ODIN skal ske ud over uddannelsesstedets indsendelse af oplysninger til Beredskabsstyrelsen med henblik på registrering af oplysningerne i styrelsens uddannelsesdatabase.