Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
I kommunerne 

Opdatering og ændring af bestemmelserne

De generelle bestemmelser for de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed opdateres efter behov og publiceres her på Beredskabsstyrelsens hjemmeside.  

Eventuelle bemærkninger til bestemmelserne bedes sendt til Beredskabsstyrelsens kontor for Uddannelse på følgende adresse:

Beredskabsstyrelsen
Strategisk Uddannelse og Pædagogik
Datavej 16
3460 Birkerød