Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
I kommunerne 

Modeller til redningsberedskabets uddannelser  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved gennemførelse af redningsberedskabets obligatoriske uddannelser på manuelt niveau skal der undervises i overensstemmelse med retningslinjerne i Beredskabsstyrelsens uddannelsesplaner og -beskrivelser for de enkelte uddannelser. Uddannelsesplanerne og -beskrivelserne til hver af redningsberedskabets uddannelser på manuelt niveau udgives på Beredskabsstyrelsens hjemmeside.

 

Læringscirklen

I 2009 overgik Beredskabsstyrelsen til at anvende en ny model - læringscirklen - til udarbejdelse af redningsberedskabets uddannelser. Heri anvendes begreberne uddannelsesbeskrivelser, rammeplaner, skemaer og læreplaner til at beskrive en uddannelse.

 

Nedenfor forklares disse centrale begreber for udarbejdelse og beskrivelse af redningsberedskabets uddannelse.

 

Uddannelsesbeskrivelsen

Uddannelsesbeskrivelsen beskriver en række overordnede forhold vedrørende tilrettelæggelsen af uddannelsens gennemførelse. Den indeholder elementer som uddannelsens formål, rammer og vilkår.

 

Uddannelsens rammeplan

Uddannelsens rammeplan beskriver de nødvendige forudsætninger hos deltageren samt uddannelsens kompetencemål og indholdstemaer. Rammeplanen angiver, hvordan uddannelsesbeskrivelsen omsættes til konkret planlægning, gennemførelse og evaluering af uddannelsen.

 

Vejledende skema

Det vejledende skema er instruktørens arbejdsredskab. Det er en oversigt over sammenhængen mellem uddannelsens indholdselementer og den konkrete tidsanvendelse.

 

Vejledende læreplan

Den vejledende læreplan er et værktøj, som uddannelsesplanlæggeren og instruktøren kan bruge direkte i tilrettelæggelsen af undervisningsforløbet for det specifikke hold. Læreplanen kobler kompetencemål, indholdstemaer og evalueringsformer med konkrete eksempler på organisering af læreprocessen, materialer og tidsanvendelse.