Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
I kommunerne 

Lovgivning


De obligatoriske krav til beredskabsfaglig uddannelse fremgår af den såkaldte personelbekendtgørelse. Bekendtgørelsens fulde titel er: bekendtgørelse nr. 41 af 21. januar 1998 om personel i redningsberedskabet (personelbekendtgørelsen).

 

Personelbekendtgørelsen er fastsat med hjemmel i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009.

 

Find personelbekendtgørelsen

Man kan finde personelbekendtgørelsen ved at gå ind på hjemmesiden retsinformation.dk og søge på titlen: ” Bekendtgørelse om personel i redningsberedskabet”. Gå til retsinformation.dk ved at klikke på linket i højre kolonne.