Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
I kommunerne 

Kontaktoplysninger

Beredskabsstyrelsen, Uddannelse varetager styrelsens myndighedsopgaver på uddannelsesområdet. 

Uddannelse tager sig bl.a. af følgende ansvarsområder:

  • Sagsbehandling, uddannelsesbestemmelser, uddannelsesplaner og sikkerhedsspørgsmål vedrørende uddannelse og øvelser.
  • Tværgående og tværfagligt samarbejde, uddannelsesfaglig konsulentvirksomhed, projektaktiviteter.
  • Udvikling af uddannelsesmidler, lærebøger mm.
  • Administrative opgaver og servicefunktioner, f.eks. central booking, kursusadministration, rådgivning og vejledning i uddannelsesmæssige spørgsmål.  

Post til Uddannelse kan sendes til Beredskabsstyrelsens hovedadresse:  

Beredskabsstyrelsen
Strategisk Uddannelse og Pædagogik
Datavej 16, 3460
Birkerød