Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
I kommunerne 

Kompetencegivende uddannelse

For at kunne varetage en række af funktionerne i redningsberedskabet skal man have gennemført en obligatorisk uddannelse. En brandmand skal f.eks. først have gennemført den af Beredskabsstyrelsen fastsatte obligatoriske uddannelse og gennemgå en kompetencegivende certificering, så man kan få udstedt et uddannelsesbevis.

 

Inden for en række fagområder kan den uddannelsesansvarlige myndighed vælge at gennemføre en kompetencegivende certificering af deltagerne. Certificering på manuelt niveau inden for fagområdet giver ud over kompetencen til at virke inden for fagområdet ligeledes ret til videreuddannelse inden for fagområdet til mellemleder- og/eller lederniveauet.

 

De obligatoriske uddannelser fremgår af personelbekendtgørelsen. Find den ved at søge på titlen: ” Bekendtgørelse om personel i redningsberedskabet” på www.retsinformation.dk. Gå til denne hjemmeside via følgende link: Retsinformation.dk

 

Vedligeholdelsesuddannelse

Alt personel, der udfører brandslukningsopgaver inden for det kommunale redningsberedskab, skal hvert år deltage i en obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse. Det gælder både for ansatte og frivillige i de kommunale redningsberedskaber, personel på manuelt niveau, holdledere og indsatsledere. Det fremgår af personelbekendtgørelsen.

 

Herudover skal ansatte og frivillige i de kommunale redningsberedskaber med en certificering inden for et af redningsberedskabets øvrige fagområder hvert år deltage i den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse inden for fagområdet. Deltagelse i den årlige vedligeholdelsesuddannelse er obligatorisk for at kunne opretholde certificeringen og dermed for at bevare retten til at virke inden for fagområdet.

 

Vedligeholdelsesuddannelsen tilrettelægges, så den både indeholder repetition af emner, som er gennemgået i den oprindelige uddannelse, og indeholder nye emner. Et af formålene med vedligeholdelsesuddannelsen er at træne samarbejdet i beredskabet.

 

Bestemmelser for vedligeholdelsesuddannelsen

Bestemmelserne for den årlige vedligeholdelsesuddannelse fastsættes af Beredskabsstyrelsen og udgives på Beredskabsstyrelsens hjemmeside. På baggrund af de udsendte bestemmelser udarbejder kommunernes instruktører lokale uddannelsesplaner for vedligeholdelsesuddannelsen.

 

Beredskabsstyrelsens vedligeholdelsesuddannelse er at betragte som en minimumsvedligeholdelse af uddannelsen. Det lokale beredskab bør herudover gennemføre supplerende vedligeholdelsesuddannelse. De supplerende vedligeholdelsesuddannelser bør omfatte øvelser i overensstemmelse med kommunens risikobaserede dimensionering.

 

Forældelse

Hvis en person ikke længere er ansat eller frivillig i redningsberedskabet, kan det være vanskeligt at vedligeholde vedkommendes beredskabsfaglige uddannelse.

 

En person, der i en periode ikke har været ansat eller frivillig i redningsberedskabet eller ikke har varetaget funktionen, og som ikke har vedligeholdt sin uddannelse, bibeholder sin certificering i en periode på op til fem år. Efter det femte år bortfalder certificeringen. Personen skal derfor gennemføre den pågældende uddannelse for derved at generhverve sin certificering og således igen opnå retten til at virke i funktionen.

 

Den uddannelsesansvarlige myndighed har ansvaret for, at ansatte og frivillige i redningsberedskabet til stadighed har de kompetencer, der forudsættes i en given funktion. Det gælder også for en person, der har været væk fra redningsberedskabet i en periode og herefter kommer tilbage. Det kan her være nødvendigt at gennemføre en supplerende uddannelse af den enkelte på baggrund af en konkret vurdering.