Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
I kommunerne 

Klagevejledning


Generelle klager over redningsberedskabets uddannelsessystem skal sendes til Beredskabsstyrelsen. Klager over Beredskabsstyrelsens afgørelser sendes til Forsvarsministeriet.

 

Klager om certificering og anden bedømmelse

Klager i relation til gennemførelse af certificering og bedømmelse ved redningsberedskabets uddannelser skal sendes til Beredskabsstyrelsen. En klage over en bedømmelse skal indgives af deltageren senest to uger efter, at bedømmelsen er offentliggjort. Klagen skal være skriftlig og begrundet.

 

Adresse

Post til Uddannelse kan sendes til Beredskabsstyrelsens hovedadresse:

 

Beredskabsstyrelsen
Strategisk Uddannelse og Pædagogik

Datavej 16
3460 Birkerød