Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
I kommunerne 

Instruktører

Beredskabsstyrelsen fastsætter, hvilken obligatorisk uddannelse instruktører i redningsberedskabet skal gennemføre. Uddannelseskravene omfatter en pædagogisk del og en faglig del. Herudover tilbyder Beredskabsstyrelsen diverse supplerende uddannelsestilbud for instruktører. 

Det er væsentligt, at instruktørerne besidder tilstrækkelige faglige kompetencer inden for det fagområde, hvor de skal virke som instruktører. For at virke som instruktør i et fagområde skal uddannelsen til holdleder i fagområdet være gennemført og bestået.  

Instruktøruddannelsen
Instruktøruddannelsen i redningsberedskabet er opbygget med et indhold, så de kommende instruktører erhverver kompetencer, der sætter dem i stand til at omsætte redningsberedskabets uddannelsesplaner til egentlige uddannelsesforløb, samt at opnå uddannelsesresultater, der lever op til de formulerede uddannelsesmål i planerne.  

I løbet af instruktøruddannelsen trænes deltagerne i en række pædagogiske værktøjer, som kan anvendes i den konkrete undervisning.   Instruktøren skal have fokus på de uddannelsesmål, der er opstillet for de enkelte lektioner, men kan tilpasse undervisningens indhold og forløb efter deltagernes forudsætninger og lokale forhold.