Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
I kommunerne 

Uddannelse af frivillige i redningsberedskab


Frivillige udgør et væsentligt potentiale for det samlede redningsberedskab. Man kan være frivillig i det statslige redningsberedskab og i de kommunale redningsberedskaber.

 

Definition af frivilligbegrebet i redningsberedskabet

Nedenstående betingelser skal være opfyldt, for at en person i uddannelsesmæssig henseende kan defineres som frivillig.

 

En frivillig i redningsberedskabet er en person, der har indgået kontrakt om frivillig tjeneste enten i det statslige eller det kommunale redningsberedskab, jf. beredskabsloven. En frivillig får hverken løn for sin tjeneste i beredskabet eller deltagelse i uddannelse, men kan under visse omstændigheder få godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste og befordringsgodtgørelse.

 

Personer tilknyttet De Sønderjyske Frivillige Brandværnsforbund er ikke omfattet af dette frivilligbegreb. Læs mere om uddannelsen af de frivillige via punktet i fanebladet ovenfor.  

 

Frivilligkontrakt

For at den frivillige anerkendes som frivillig, skal der være indgået en frivilligkontrakt mellem beredskabet og den enkelte person. Beredskabsstyrelsen kan kræve, at kommunen dokumenterer en persons status som frivillig.

 

Enhedstimebetaling

Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem enhedstimebetalingssystemet, som administreres af Beredskabsstyrelsen. Læs om enhedstimebetalingssystemet ved at klikke på linket "Uddannelsesomkostninger" i menuen til venstre.