Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
I kommunerne 

Forudsætninger for at deltage i uddannelserne

Ansatte og frivilliges egnethed til at deltage i en af redningsberedskabets uddannelser vurderes som udgangspunkt af deres arbejdsgiver. Der kan dog også være forskellige mere formelle deltagerforudsætninger forbundet med deltagelse i redningsberedskabets uddannelser.

 

Forudsætningerne for at deltage i redningsberedskabets uddannelser fremgår af uddannelsesplanerne. Den mest almindelige forudsætning er, at man forud har gennemgået og bestået andre af redningsberedskabets uddannelser.

 

Tests og helbredsundersøgelser

Visse uddannelser i redningsberedskabet kræver, at deltagerne har en vis fysisk og psykisk formåenhed, hvorfor der bør stilles krav til deltagernes helbred.

 

Den ansvarlige udbyder af uddannelsen skal vurdere den enkle deltagers egnethed til at gennemføre uddannelsen og dennes egnethed til efterfølgende at virke i redningsberedskabet. Det kan blandt andet sikres gennem tests og helbredsundersøgelser.