Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
I kommunerne 

Dokumentation for uddannelse

Den uddannelsesansvarlige myndighed udsteder Beredskabsstyrelsens uddannelsesbevis for gennemført og bestået uddannelse, jf. de generelle bestemmelser for fravær, bedømmelse og karaktergivning mm.

 

Erstatningsbevis

Nye beviser (erstatningsbeviser) kan udstedes af den uddannelsesansvarlige myndighed.

 

Rekvirering af uddannelsesbeviser

Den uddannelsesansvarlige myndighed rekvirerer uddannelsesbeviser hos Beredskabsstyrelsen, Uddannelse på adressen udd@brs.dk.

 

Supplerende praktisk information ved bestilling af uddannelsesbeviser:
Når de kommunale uddannelsessteder bestiller uddannelsesbeviser, skal følgende informationer indsendes til Beredskabsstyrelsen:

  • uddannelsens navn
  • uddannelsesperioden (både start- og slutdato)
  • deltagernavnene
  • personnumre på deltagerne
  • navn og funktion (eller grad) på den person, der skal underskrive beviserne (instruktøren eller en leder/chef - der skal kun stå ét navn på beviset)
  • det myndighedsnavn, der skal stå på beviserne (kommunen navn eller f.eks. navnet på brandvæsnet).

 

For god ordens skyld gøres opmærksom på, at ovenstående ikke gælder for uddannelsesbeviser for førstehjælp, der reguleres af bestemmelser udsendt af Dansk Førstehjælpsråd.